Vạn Hạnh (938 - 30/6/1018)
Cuộc đời và sự kiện liên quan Vạn Hạnh

938 Vạn Hạnh sinh ra
1009 71 tuổi Lý Công Uẩn lên ngôi, lập ra nhà Lý
30/6/1018 80 tuổi Vạn Hạnh qua đời

Thân thế và sự nghiệp Vạn Hạnh

Vạn Hạnh là một vị thiền sư có nhiều đóng góp trong việc mở ra triều đại nhà Lý, một trong những triều đại nổi bật nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông quê ở châu Cổ Pháp (nay thuộcTừ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Nhân dân thường gọi ông là Sư Vạn Hạnh.

Thuở nhỏ ông đã là người thông minh, học thông Nho, Lão, Phật và nghiên cứu hàng trăm bộ luận Phật giáo. Năm 21 tuổi, ông theo Thiền Sư Định Tuệ xuất gia và thọ học với Thiền ông tại chùa Lục Tổ làng Dịch Bảng phủ Thiên Đức. Sau khi Thiền ông mất, ông kế tiếp trụ trì chùa này và chuyên tập pháp “Tổng Trì Tam Ma Địa”, sau này hễ ông nói lời gì đều được thiên hạ cho là phù sấm. Vua Lê Đại Hành rất tôn kính ông.

Tuy đi tu, nhưng ông vẫn quan tâm đến những biến cố chính trị quân sự trong thời ấy. Vua Lê Đại Hành xem ông là cố vấn và ông từng góp ý kiến trong việc chống ngoại xâm và dựng nước. Biết trước nhà Tiền Lê suy vong vì Lê Ngọa Triều thất nhân tâm, ông đã giúp Lý Công Uẩn dứt nhà Lê, dựng nên nhà Lý. Khi Lý Công Uẩn lên ngôi, tức Lý Thái tổ, ông được phong làm Quốc sư.

Ngày 15-5 Âm lịch Mậu Ngọ (30-6-1018) ông mất.


Tài liệu tham khảoXin hãy Đăng nhập để có thể đóng góp / báo thiếu nội dung


Nhân vật cùng thời kỳ với Vạn Hạnh


Đang cập nhật...