Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Trương Hán Siêu

1230: Ban hành Quốc triều hình luật

1285: Chiến thắng quân Nguyên lần hai

1288: Chiến thắng quân Nguyên lần ba

1354: Trương Hán Siêu mất

Thân thế và sự nghiệp của Trương Hán Siêu

Ông là người đề xuất kế hoạch vườn không nhà trống đã được Trần Hưng Đạo áp dụng mà nhờ đó giúp dân Đại Việt chống trả thành công cuộc xâm lược của quân Nguyên Mông.

Trương Hán Siêu tự là Thăng Phủ, hiệu Đôn Tẩu, người làng Phúc Thành, huyện Yên Ninh, lộ Trường Yên, ông là một danh sĩ nổi tiếng đời Trần, kiệt tác văn chương nổi tiếng nhất trong sự nghiệp sáng tác của ông là bài Bạch Đằng giang phú rất được lưu truyền. Trương Hán Siêu chính là người cố vấn chính của Trần Hưng Đạo trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên. Ông cũng cùng với Nguyễn Trung Ngạn biên soạn “Hoàng triều đại điển” và “Luật hình thư” hai bộ sách lớn nhất thời Trần.

Trương Hán Siêu có bài Bạch Đằng Giang phú được truyền tụng là một áng thiên cổ hùng văn trong lịch sử văn học yêu nước Việt Nam, một áng văn chứa chan niềm tự hào dân tộc, có ý nghĩa tổng kết lại chiến thắng Bạch Đằng thời bấy giờ:

Non xanh xanh vẫn như xưa,

Du nhân đi mãi vẫn chưa thấy về!

Sóng in bóng tháp bồ đề,

Mở toang cửa động liền kề chân mây.

Đời lênh đênh trước khác nay,

Thân nhàn mới biết trước ngày lầm to.

Mênh mông trời đất Năm hồ,

Vòm câu cũ, kíp thăm dò nơi đâu.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam.

vi.wikipedia.org

lib.agu.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *