Hiển thị thông tin của Nhân vật Lịch sử.

Trường Chinh (1907 – 1988)

Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Trường Chinh

1907 – Trường Chinh được sinh ra

12/3/1945 – 38 tuổi – Hội nghị Ban thường vụ mở rộng của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương và chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”

15/4/1945 – 38 tuổi – Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ được triệu tập

13/8/1945 – 38 tuổi – Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ra “Quân lệnh số 1” phát lệnh khởi nghĩa

11/2/1951 – 19/2/1951 – 44 tuổi – Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương

1988 – 81 tuổi – Trường Chinh mất

Thân thế và sự nghiệp của Trường Chinh

Trường Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu. Ông là nhà chính khách cách mạng, nhà thơ, bút danh Sóng Hồng, biệt hiệu Trường Chinh (biệt hiệu này dùng như tên gọi). Ông đã giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị của Việt Nam như Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam (là nhân vật duy nhất hai lần giữ chức Tổng Bí thư), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Ông sinh ngày 09/02/1907 tại làng Hành Thiện, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định (nay thuộc xã Xuân Hồng, huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Định).
Năm 1926, ông là một trong những người lãnh đạo cuộc bãi khóa để truy điệu chí sĩ Phan Châu Trinh tại Nam Định. Sau sự kiện đó, ông bị đuổi học, lên Hà Nội vào học ở trường Cao đẳng Thương mại.

Năm 1927, ông là một trong những người đầu tiên gia nhập Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội.

Năm 1930, ông được chỉ định vào ban tuyên truyền cổ động Trung ương Đảng Cộng Sản Đông Dương. Cuối năm đó, ông bị bắt và kết án 12 năm tù cầm cố đày đi Sơn La. Cuối năm 1936 ông được trả tự do. Sau đó ông tham gia vào Xứ ủy Bắc Kỳ.

Tại hội nghị lần thứ 7 của Trung ương Đảng (1940) ông được cử vào Ban Chấp hành Trung ương.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (1941) ông được cử làm Tổng bí thư Đảng, đồng thời làm chủ bút các báo Giải Phóng, Cờ Giải Phóng và Tạp Chí Cộng Sản…

Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ông được cử vào nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước như: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đến năm 1981, ông là Chủ tịch Hội đồng Nhà Nước và Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Tháng 7/1987, ông được bầu làm Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tháng 12 cùng năm, ông được đề cử làm cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Do công lao của mình, ông được Nhà Nước và Đảng tặng Huân Chương Sao Vàng và nhiều Huân Chương khác của nước ta và của các nước xã hội chủ nghĩa.

Ngày 30/09/1988, ông mất, thọ 81 tuổi. Ông là tác giả các sách: Chủ nghĩa Mác và vấn đề văn hóa Việt Nam, Tập thơ Sóng Hồng, và nhiều tác phẩm, bài viết chính luận khác.

Tài liệu tham khảo

thcstruongchinh.vn
vi.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *