Trường Chinh (9/2/1907 - 30/9/1988)

Đặng Xuân Khu
Cuộc đời và sự kiện liên quan Trường Chinh

9/2/1907 Trường Chinh sinh ra
12/3/1945 38 tuổi Hội nghị Ban thường vụ mở rộng của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương và chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”
15/4/1945 38 tuổi Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ được triệu tập
13/8/1945 38 tuổi Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ra “Quân lệnh số 1” phát lệnh khởi nghĩa
11/2/1951 - 19/2/1951 44 tuổi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương
30/9/1988 81 tuổi Trường Chinh qua đời

Thân thế và sự nghiệp Trường Chinh

Trường Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu. Ông là nhà chính khách cách mạng, nhà thơ, bút danh Sóng Hồng, biệt hiệu Trường Chinh (biệt hiệu này dùng như tên gọi). Ông đã giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị của Việt Nam như Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam (là nhân vật duy nhất hai lần giữ chức Tổng Bí thư), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Ông sinh ngày 09/02/1907 tại làng Hành Thiện, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định (nay thuộc xã Xuân Hồng, huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Định).

Năm 1926, ông là một trong những người lãnh đạo cuộc bãi khóa để truy điệu chí sĩ Phan Châu Trinh tại Nam Định. Sau sự kiện đó, ông bị đuổi học, lên Hà Nội vào học ở trường Cao đẳng Thương mại.

Năm 1927, ông là một trong những người đầu tiên gia nhập Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội.

Năm 1930, ông được chỉ định vào ban tuyên truyền cổ động Trung ương Đảng Cộng Sản Đông Dương. Cuối năm đó, ông bị bắt và kết án 12 năm tù cầm cố đày đi Sơn La. Cuối năm 1936 ông được trả tự do. Sau đó ông tham gia vào Xứ ủy Bắc Kỳ.

Tại hội nghị lần thứ 7 của Trung ương Đảng (1940) ông được cử vào Ban Chấp hành Trung ương.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (1941) ông được cử làm Tổng bí thư Đảng, đồng thời làm chủ bút các báo Giải Phóng, Cờ Giải Phóng và Tạp Chí Cộng Sản…

Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ông được cử vào nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước như: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đến năm 1981, ông là Chủ tịch Hội đồng Nhà Nước và Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Tháng 7/1987, ông được bầu làm Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tháng 12 cùng năm, ông được đề cử làm cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Do công lao của mình, ông được Nhà Nước và Đảng tặng Huân Chương Sao Vàng và nhiều Huân Chương khác của nước ta và của các nước xã hội chủ nghĩa.

Ngày 30/09/1988, ông mất, thọ 81 tuổi. Ông là tác giả các sách: Chủ nghĩa Mác và vấn đề văn hóa Việt Nam, Tập thơ Sóng Hồng, và nhiều tác phẩm, bài viết chính luận khác.


Tài liệu tham khảo

Nhân quả trong cuộc sống - The Law Of Cause and Effect

Xin hãy Đăng nhập để có thể đóng góp / báo thiếu nội dung


Nhân vật cùng thời kỳ với Trường Chinh

Nguyễn Thái Bình (14/01/1948 - 02/07/1972)

Nguyễn Thái Bình sinh ngày 14 tháng 1, 1948 tại xã Tân Kim, huyện Cần Giuôc, tỉnh Long An, là con thứ hai trong 9 người con của bà Lê Thị Anh và ông Nguyễn Văn Hai (Thái Bình...

Đặng Thùy Trâm (1942 - 1970)

Liệt sĩ hiện đại, Bác sĩ y khoa, sinh ngày 26 tháng 11 năm 1942 tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên (nay là tỉnh Thừa Thiên - Huế), gia đình thường trú tại Hà Nội. Xuất thân trong một...

Nguyễn Văn Trỗi (1/2/1940 - 15/10/1964)

Nguyễn Văn Trỗi sinh ngày 01/2/1940 tại làng Thanh Quýt, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, Quảng Nam. Sau Hiệp định Genève, gia đình ông vào Sài Gòn sinh sống. Lớn lên, ông làm thợ điện ở nhà máy...

Đang cập nhật...