Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Triệu Việt Vương

550 – Triệu Quang Phục giành lại độc lập

546 – Lý Nam Đế giao binh quyền cho Triệu Quang Phục

547 – Triệu Quang Phục đóng quân ở đầm Dạ Trạch

20/3/548 – Lý Nam Đế mất tại động Khuất Lão

555 – 571 – Lý Phật Tử gây hấn với Triệu Việt vương

571 – Triệu Việt Vương mất

Thân thế và sự nghiệp của Triệu Việt Vương

Triệu Việt Vương tên thật là Triệu Quang Phục, người có công kế tục Lý Nam Đế đánh đuổi quân xâm lược nhà Lương, giữ nền độc lập cho nước Vạn Xuân, và là vua Việt Nam cai trị từ năm 548 đến năm 571.
Triệu Quang Phục là con Triệu Túc, người huyện Chu Diên một thủ lĩnh địa phương có lòng yêu nước không chịu khuất phục nhà Lương. Ông cùng cha theo Lý Nam Đế khởi nghĩa từ ngày đầu, có công lao đánh đuổi quân Lương về nước, được Lý Bí rất tin cậy và trao chức tả tướng quân nước Vạn Xuân.

Sau thất bại ở hồ Điển Triệt, ông được Lý Nam Đế trao quyền chỉ huy chống quân Lương. Ông đã đánh bại được quân Lương và lên ngôi vua lấy hiệu là Triệu Việt Vương. 20 năm sau, Lý Phật Tử từ phía nam kéo quân về cướp ngôi, Triệu Việt Vương bị thua trận, ông tự tử ở cửa sông Đáy, kết thúc triều đại của mình.

Người đời sau lập đền thờ ông ở nhiều nơi, tập trung chủ yếu ở vùng ven biển 2 tỉnh Ninh Bình và Nam Định.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam.
vi.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *