Tiểu sử của Trần Tuân .

Hiển thị thông tin của Nhân vật Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Trần Tuân (? - 1511)


Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Trần Tuân

1511 Khởi Nghĩa Trần Tuân
1511 Trần Tuân mất

Thân thế và sự nghiệp của Trần Tuân

Trần Tuân là thủ lĩnh một cuộc khởi nghĩa nông dân vào thế kỉ XVI. Ông là người xã Quang Bị, huyện Bất Bạt thuộc Sơn Tây cũ, nay là huyện Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam. Ông sinh ra trong ra đình có truyền thống khoa bảng. Ông tổ 4 đời của Trần Tuân là Trần Văn Huy, đỗ tiến sĩ trong niên hiệu Thái Hòa đời Lê Nhân Tông. Ông nội Trần Tuân là Trần Cẩn đỗ tiến sĩ thời Lê Thánh Tông, làm quan đến chức Thượng thư Bộ Lại.

Nhà Hậu Lê sang thế kỷ 16 bắt đầu suy yếu. Vua Lê Tương Dực chỉ ham hưởng lạc, các phong trào chống đối bắt đầu nổi lên. Trần Tuân cũng tập hợp lực lượng ở vùng rừng núi Hưng Hóa, chiêu mộ được vài ngàn người, cắt đặt ngôi thứ. Năm 1511, ông cùng bộ tướng Nguyễn Nghiêm chính thức khởi binh chống triều đình tại Sơn Tây. Nhân dân đi theo Trần Tuân khá đông, tụ tập hàng vạn người.

Cuối năm 1511, quân nhà Lê do Trịnh Duy Sản, Nguyễn Văn Lang cầm đầu phản công quyết liệt. Cuộc khởi nghĩa bị thất bại. Trần Tuân bị giết.

Tài liệu tham khảo

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết