Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Trần Thuận Tông

1378 Trần Thuận Tông được sinh ra

1399 21 tuổi Trần Thuận Tông mất

Thân thế và sự nghiệp của Trần Thuận Tông

Trần Thuận Tông là vua thứ 11 nhà Trần trong lịch sử Việt Nam, tên thật là Trần Ngung, sinh tại kinh đô Thăng Long, Hà Nội, Việt Nam. Thuận Tông là con út của thượng hoàng Trần Nghệ Tông, khi còn nhỏ được phong là Chiêu Định Vương, lên làm vua khi mới 11 tuổi, lập con gái trưởng của Hồ Quý Ly là Thánh Ngâu làm hoàng hậu. Ông ở ngôi được 10 năm, xuất gia hơn 1 năm, thì bị Hồ Qúy Ly giết, thọ 22 tuổi.

Ngày 15 tháng 12 năm Giáp Tuất – 1394, Thượng hoàng Trần Nghệ Tông mất, vua còn nhỏ tuổi, việc nước lại hệ trọng, nên Thượng hoàng Nghệ Tông đã gọi Hồ Quý Ly lại và giao công việc trong nước cho họ Hồ. Tháng 11 năm 1397, Hồ Quý Ly bức vua Thuận Tông dời đô đến phủ Thanh Hóa.

Tháng 3 năm 1398 Hồ Quý Ly ép Thuận Tông nhường ngôi cho con trai là Trần án để đi tu ở cung Bảo Thanh tại núi Đại Lại (Thanh Hoá).

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *