Trần Thánh Tông (12/10/1240 - 3/7/1290)

Trần Hoảng

Cuộc đời và sự kiện liên quan Trần Thánh Tông

1076 164 năm trước khi sinh Lập Quốc tử giám ở kinh đô Thăng Long
12/10/1240 Trần Thánh Tông sinh ra
1288 48 tuổi Chiến Thắng Bạch Đằng năm 1288
3/7/1290 50 tuổi Trần Thánh Tông qua đời

Thân thế và sự nghiệp Trần Thánh Tông

Trần Thánh Tông tên thật là Trần Hoảng, là con trai thứ, nhưng mà là con trưởng dòng đích của vua Trần Thái Tông và bà Hiển Từ Thuận Thiên Hoàng thái hậu Lý Thị. Ông sinh ngày 25 tháng Chín âm lịch năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 9 (tức 12 tháng 10 năm 1240) và ngay lập tức được lập làm Đông cung thái tử. Ông là vị vua thứ hai của nhà Trần và là cha của vua Trần Nhân Tông, ở ngôi từ năm 1258 đến 1278 và làm Thái thượng hoàng từ 1278 đến khi qua đời. Trong thời gian làm Thái thượng hoàng, ông đã cùng với Trần Nhân Tông lãnh đạo đất nước giành chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông.

Vua Trần Thánh Tông là vị hoàng đế tài đức toàn vẹn, đối với anh em họ hàng sống hoà hợp thân ái, không phân biệt chúa tôi; đối với dân trong nước khai khẩn ruộng hoang, lập trang hộ, mở mang kinh tế và thúc đẩy việc học hành… Ông chỉnh đốn võ bị, chống ngoại xâm, ngoại giao mềm mỏng, bảo vệ quyền lợi của đất nước, dùng kế hoãn binh trong nhiều năm. Khi chiến tranh nổ ra, ông cùng quân dân đồng cam cộng khổ để đi đến thắng lợi.

Ngày 25 tháng Năm năm Trùng Hưng thứ 6 (tức 3 tháng 7 năm 1290), Thượng hoàng Trần Thánh Tông qua đời tại cung Nhân Thọ. Ông làm vua 21 năm, làm Thượng hoàng 12 năm, hưởng thọ 51 tuổi, được táng ở Dụ Lăng - phủ Long Hưng (Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình ngày nay)


Nhân quả trong cuộc sống - The Law Of Cause and Effect

Xin hãy Đăng nhập để có thể đóng góp / báo thiếu nội dung


Nhân vật cùng thời kỳ với Trần Thánh Tông

Trần Quốc Toản (1267 - 1285)

Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản thuộc dòng dõi nhà vua và sinh vào năm Đinh Mão (1267). Ông là một quý tộc nhà Trần, sống ở thời kỳ trị vì của vua Trần Nhân Tông. Ông lớn lên trong...

Trần Bình Trọng (1259 - 1285)

Trần Bình Trọng sinh năm 1259, là con trai của tướng Lê Trần và công chúa Chiêu Thánh. Ông là người có công lớn hộ giá bảo vệ cho hai vua Trần (Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông) trong...

Trần Nhân Tông (7/12/1258 - 16/12/1308)

Trần Nhân Tông tên thật là Trần Khâm là vị vua thứ ba của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông là con trai trưởng của vua Trần Thánh Tông với Nguyên Thánh Thiên Cảm hoàng thái hậu Trần...

Đang cập nhật...