Trần Phế Đế (1361 - 1388)

Trần Hiện
Cuộc đời và sự kiện liên quan Trần Phế Đế

1361 Trần Phế Đế sinh ra
1388 27 tuổi Trần Phế Đế qua đời
1400 12 năm sau khi mất Hồ Quý Ly lật đổ nhà Trần, lập nhà Hồ

Thân thế và sự nghiệp Trần Phế Đế

Trần Phế Đế tên huý là Trần Hiệu, là vị Hoàng đế thứ mười của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam, sinh ngày 6 tháng 3 năm Tân Sửu - 1361 tại kinh đô Thăng Long (Hà Nội, Việt Nam). Ông ở ngôi từ năm 1377 đến 1388. Trần Phế Đế con trưởng của Duệ Tông, mẹ là bà Gia Từ hoàng hậu Lê Thị. Sau khi vua cha Duệ Tông tử trận ở Chiêm Thành, Trần Hiện được bác là thượng hoàng Nghệ Tông đưa lên ngôi. Khi lên nối ngôi, ông mới 16 tuổi, mọi quyền hành vẫn do Thượng hoàng Trần Nghệ Tông nắm giữ.

Thượng hoàng Trần Nghệ Tông quá tin dùng Hồ Quý Ly, giao cho Quý Ly nhiều quyền hành lớn. Quý Ly tìm cách phát triển thế lực riêng, vua Phế Đế đã thấy rõ âm mưu thoán đoạt của Hồ Quý Ly bèn bàn với các quan tâm phúc tìm cách trừ khử để tránh hậu hoạ. Hồ Quý Ly biết mưu ấy đến kêu van với Thượng hoàng.Trần Phế Đế bị giáng xuống làm Minh Đức đại vương. Sau này ông bị thượng hoàng ép thắt cổ chết ở phủ Thái Dương, lúc đó ông mới 28 tuổi, ở ngôi 12 năm, được chôn ở núi An Bài.


Tài liệu tham khảoXin hãy Đăng nhập để có thể đóng góp / báo thiếu nội dung


Nhân vật cùng thời kỳ với Trần Phế ĐếĐang cập nhật...