Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Trần Nguyên Đán

1325 Trần Nguyên Đán được sinh ra
1390 65 tuổi Trần Nguyên Đán mất

Thân thế và sự nghiệp của Trần Nguyên Đán

Trần Nguyên Đán hiệu Băng Hồ tử, ông quê ở Tức Mặc, phủ Thiên Trường (nay là thôn Tức Mặc, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định). Thân phụ ông là Uy Túc công Trần Văn Bích giữ chức Nhập nội Thái bảo, từng giúp Văn miếu gây nên nghiệp thái bình. Tổ là Văn Túc vương Trần Đạo Tái, 14 tuổi đã đỗ Bảng nhãn. Tổ bốn đời là Thượng tướng Thái sư Chiêu Minh đại vương Trần Quang Khải, con thứ vua Trần Thái Tông.
Trần Nguyên Đán vốn dòng tôn thất, lại thông minh đức độ nên được bổ làm quan từ khi còn trẻ tuổi. Ông hăng hái mong được đem hết sức mình phục vụ đất nước, đáp đền ơn vua, sẵn sàng xông vào nơi nguy hiểm. Năm 1369 ông có công dẹp loạn Dương Nhật Lễ, được phong chức Tư đồ phụ chính. Đời Trần Đế Nghiễn, Hồ Quý Ly tiếm quyền, Trần Nguyên Đán biết nhà Trần sắp mất, xin về hưu dưỡng ở Côn Sơn.

Ông mất ngày 14 tháng 11 năm Canh ngọ (1390) tại Côn Sơn. Sau khi ông mất, Trần Nghệ Tông có đề bài thơ viếng và phong thụy cho ông là Chương túc Quốc thượng hầu.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
consonkiepbac.org.vn
lib.agu.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *