Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Trần Hữu Dực

1910 – Trần Hữu Dực được sinh ra
1993 – 83 tuổi – Trần Hữu Dực mất

Thân thế và sự nghiệp của Trần Hữu Dực

Ông là một cựu chính khách Việt Nam. Ông từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Tham gia hoạt động vào phong trào của những người cộng sản từ năm 15 tuổi, tháng 11 năm 1926 thành lập “Ái hữu dân đoàn” và trở thành đảng viên cộng sản của nhóm cộng sản đầu tiên ở Quảng Trị. Đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương từ năm 1929.
Tháng 11 năm 1930, Tỉnh ủy Đảng Cộng sản Việt Nam Quảng Trị chính thức được thành lập, ông được cử giữ chức Bí thư. Từ năm 1940, ông được phân công tham gia công việc của xứ ủy, phụ trách 11 tỉnh Nam Trung kỳ.
Trong thời gian hoạt động, ông bị Pháp bắt 3 lần, và bị chính quyền Nam triều kết án tổng số 29 năm tù giam, và 22 năm quản thúc tại các nhà lao Quảng Trị, Lao Bảo, Ban Mê Thuột (2 lần).
Năm 1945, ông được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa và sau đó trở thành vị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tiên của Quảng Trị sau cuộc khởi nghĩa tháng 8.
Sau tháng 8 năm 1945, ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban Cánh mạng lâm thời Trung Bộ, Chủ tịch Ủy ban Hành chính Trung Bộ. Năm 1947 ông được bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam khóa I cùng với Phạm Văn Đồng, Tôn Đức Thắng, Lê Văn Lương. Ông mất ngày 21 tháng 8 năm 1993, thọ 83 tuổi. An táng tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *