Trần Hưng Đạo

https://youtube.com/watch?v=bbO3kq9QLSw%3Fstart%3D50%26end%3D%26rel%3D0%26autoplay%3D1%26version%3D3

Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Trần Hưng Đạo

1228 Trần Hưng Đạo được sinh ra
1258 30 tuổi Chiến thắng quân xâm lược Mông Cổ lần thứ nhất
1285 57 tuổi Chiến thắng quân Nguyên lần hai
5/6/1285 57 tuổi Trận Hàm Tử
1288 60 tuổi Chiến thắng quân Nguyên lần ba
1288 60 tuổi Chiến Thắng Bạch Đằng năm 1288
1300 72 tuổi Trần Hưng Đạo mất

Thân thế và sự nghiệp của Trần Hưng Đạo

Trần Hưng Đạo còn được gọi là Hưng Đạo Vương, tên thật là Trần Quốc Tuấn, là con trai An Sinh Vương Trần Liễu, gọi vua Trần Thái Tông bằng chú ruột, và Công chúa Thụy Bà (chị ruột của vua Trần Thái Tông, và là cô ruột Trần Quốc Tuấn) là mẹ nuôi của ông, quê làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Hà Nam Ninh(nay thuộc tỉnh Nam Định).
Ông có vốn tài quân sự, lại là tôn thất nhà Trần, do đó trong cả 3 lần quân Nguyên – Mông tấn công Đại Việt, ông đều được vua Trần cử làm tướng chống trận. Đặc biệt ở kháng chiến chống Nguyên – Mông lần thứ 2 và thứ 3, ông được vua Trần Nhân Tông phong làm Tiết chế các đạo quân thủy bộ. Dưới tài lãnh đạo của ông, quân dân Đại Việt chiến thắng ở Chương Dương, Hàm Tử, Vạn Kiếp, Bạch Đằng, đuổi giặc ra khỏi nước, được phong tước Hưng Đạo Vương. Sau đó, ông lui về ở Vạn Kiếp, là nơi ông được phong ấp (nay thuộc xã Hưng Đạo, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Nhân dân lúc bấy giờ kính trọng ông, lập đền thờ sống ông ở Vạn Kiếp. Tại đền có bài văn bia của vua Trần Thánh Tông, ví ông với Thượng phụ (tức Khương Tử Nha).

Tháng Sáu (âm lịch) năm Canh Tý (1300), ông lâm bệnh và mất ngày 20 tháng Tám (âm lịch) năm ấy, thọ khoảng 70 tuổi.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
www.tranhungdao-binhthuan.edu.vn
phunutoday.vn
www.viettouch.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *