Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Trần Hiến Tông

1319: Trần Hiến Tông được sinh ra
1341: 22 tuổi Trần Hiến Tông mất

Thân thế và sự nghiệp của Trần Hiến Tông

Vua Trần Hiến Tông tên thật là Trần Vượng sinh ngày 17 tháng 5 năm Kỷ Mùi (1319), là vua thứ sáu nhà Trần trong lịch sử Việt Nam, là con thứ của vua Trần Minh Tông, mẹ là Minh Từ Hoàng Thái phi Lê Thị. Ông lên ngôi ngày 15 tháng 2 âm lịch năm Kỷ Tị 1329, đặt niên hiệu là Khai Hựu, lấy hiệu là Hiến Tông.
Hiến Tông trị vì nhưng việc điều khiển triều chính, kể cả việc dẹp loạn Ngưu Hống ở Đà Giang, đánh quân Ai Lao xâm phạm bờ cõi đều do Thái thượng hoàng Trần Minh Tông, cha ông đảm nhận. Ông làm vua đến năm Tân Tị 1341 thì mất sớm, thọ 23 tuổi, sau khi ở ngôi được 13 năm. Ông được an táng tại lăng Xương An ở An Sinh (huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
vinhanonline.com
baonamdinh.vn
vietsciences.free.fr
xn--giatctrnhu-gl3e3vej.vn
www.lichsuvietnam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *