Tiểu sử của Trần Cảo .

Hiển thị thông tin của Nhân vật Lịch sử.

Trần Cảo


Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Trần Cảo

Không có thông tin chi tiết.

Thân thế và sự nghiệp của Trần Cảo

Trần Cảo là thủ lĩnh phong trào nông dân khởi nghĩa đầu thế kỉ 16 chống lại triều đình nhà Lê trong lịch sử Việt Nam, làm nhà Lê suy yếu và đi đến sụp đổ. Ông là người trang Dưỡng Chân, huyện Thủy Đường,

Cuối thời Lê sơ, Trần Cảo làm đến chức Thuần Mỹ điện giám, tự xưng là cháu năm đời của vua Trần Thái Tông và là ngoại thích của Quang Thục hoàng hậu, mẹ vua Lê Thánh Tông. Tháng 3 năm 1516, ông cùng con là Trần Cung và các thủ hạ dấy binh khởi nghĩa ở chùa Quỳnh Lâm, chiếm cứ hai huyện Thủy Đường và Đông Triều.


Tháng 5.1516, nghĩa quân vượt sông Hồng chiếm Thăng Long, vua Lê Chiêu Tông phải chạy vào Thanh Hoá. Sau đó, nghĩa quân rút khỏi Thăng Long, nhưng lại mở rộng hoạt động ở các xứ Hải Dương, Kinh Bắc, Lạng Sơn, kéo dài gần 5 năm. Trần Cao nhường ngôi cho con là Trần Cung, rồi đi tu. Năm 1521, cuộc khởi nghĩa bị Mạc Đăng Dung đánh bại, Trần Cung chạy lên Lạng Sơn rồi bị bắt.

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_13