Diễn biễn lịch sử

Từ cuối thế kỉ XII, nhà Lý ngày càng suy yếu. Chính quyền không lo đời sống của dân như trước, hầu hết quan lại lao vào ăn chơi sa đọa. Lụt lội, hạn hán liên tiếp xảy ra, dân nghèo phải bán con làm nô tì cho nhà giàu, một số khác phải bỏ vào chùa kiếm sống. Một số thế lực phong kiến ở các địa phương đánh giết lần nhau, quấy phá nhân dân, chống lại triều đình. Nhà Lý phải dựa vào thế lực họ Trần để chống các thế lực nổi loạn. Nhân cơ hội này, họ Trần buộc Chiêu Hoàng phải nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh vào tháng 12 năm Ất Dậu (Đầu năm 1228). Khi đó Trần Cảnh mới 8 tuổi.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam.
vi.wikipedia.org
www.lichsuvietnam.vn
www.ngoquyen.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *