Trần Bình Trọng

Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Trần Bình Trọng

1259 Trần Bình Trọng được sinh ra
1285 26 tuổi Trần Bình Trọng mất

Thân thế và sự nghiệp của Trần Bình Trọng

Trần Bình Trọng sinh năm 1259, là con trai của tướng Lê Trần và công chúa Chiêu Thánh. Ông là người có công lớn hộ giá bảo vệ cho hai vua Trần (Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông) trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông lần thứ hai. Ông hy sinh khi chặn quân Nguyên ở bãi Thiên Mạc, được truy phong làm Bảo Nghĩa Vương.
Tháng 1 năm 1285, Thoát Hoan chỉ huy quân Nguyên-Mông tiến đánh nước ta. Trần Bình Trọng được Hưng Đạo Vương giao cho giữ vùng Đà Mạc – Thiên Mạc. Ông và quân sĩ án ngữ ở đây, chiến đấu dũng cảm để bảo vệ đường rút lui của nhà vua và chủ tướng. Thế địch mạnh, quân ta lại ít, cuối cùng ông bị sa vào tay giặc. Tướng giặc tìm mọi cách doạ nạt, dụ dỗ buộc ông hàng phục nhưng không được. Trước khi bị giết hại ông đã để lại cho đời sau câu nói nổi tiếng : “Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”. Khí tiết và cái chết oanh liệt của Trần Bình Trọng đã thổi thêm ngọn lửa căm thù giặc vào lòng toàn thể quân dân Đại Việt thời Trần, góp phần làm nên đại thắng quân Nguyên – Mông lẫy lừng.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
www.lichsuvietnam.vn
www.nxbgddn.vn
lamhongs.wordpress.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *