Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Trần Đình Túc

1818 Trần Đình Túc được sinh ra

25/8/1883 65 tuổi Hiệp ước Quý Mùi (Hiệp ước Harmand)

21/12/1873 55 tuổi Trận Cầu Giấy (Hà Nội) PGacniê bị giết

1899 81 tuổi Trần Đình Túc mất

Thân thế và sự nghiệp của Trần Đình Túc

Trần Đình Túc quê làng Hà Trung xã Gio Châu huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị, đỗ cử nhân dưới triều Thiệu Trị và Tự Đức, là quan đại thần nhà Nguyễn (thời Tự Đức), từng giữ các chức Tổng đốc Hà Ninh (Hà Nội, Ninh Bình), Hiệp biện Đại học sĩ. Trần Đình Túc là một trong những đại thần chủ chốt trong việc nghị hòa với người Pháp, khi Pháp xâm lược Việt Nam.

Đầu năm 1864, khi được cử làm Dinh Điền Sứ Quảng Trị và Thừa Thiên, ông đã xin triều đình khơi sông từ Hà Trữ đến Hà Trung, có công lập các ấp: Quý Lộc, Mỹ Thuận, Lương Tri, Lương Sơ Tây (huyện Phú Lộc). Trong khoảng năm 1860-1865, ông đã về định cư tại làng Bàn Môn và lập thêm làng An Hà, xã Lộc An . Ông còn có công giúp nhân dân làng Hà Trung, Hà Trữ (huyện Phú Vang), làng Mục Bài, Bàn Môn, An Hà… (huyện Phú Lộc) thau chua, rửa mặn, đắp đập, be bờ tạo thêm hàng ngàn mẫu ruộng đất.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
www3.thuathienhue.gov.vn
nonnuocbinhkhe.blogspot.com
www.bachkhoatrithuc.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *