Hiển thị thông tin của Nhân vật Lịch sử.

Bùi Văn Ga (1957 – ?)

Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Bùi Văn Ga

1957 – Bùi Văn Ga được sinh ra

Thân thế và sự nghiệp của Bùi Văn Ga

Bùi Văn Ga là một chính khách Việt Nam. Ông nguyên là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.
Ông bảo vệ luận án Tiến sĩ với nhan đề “Contribution a l’etude des flammes parietales turbulentes de diffusion” tại École Centrale de Lyon (Pháp) vào năm 1989.
Năm 2002, ông được phong học hàm Giáo sư. Từ 2004-2006: Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng. Từ 2006-29 tháng 10 năm 2010: Giám đốc Đại học Đà Nẵng.
Ngày 30 tháng 06 năm 2010: được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 25 tháng 3 năm 2011: được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm là Phó Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước thay GS-TSKH. Bành Tiến Long (có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2011)
Ngày 19 tháng 5 năm 2015, theo quyết định 650/QĐ-TTg, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm lại ông Bùi Văn Ga giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tháng 9 năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 1448/QĐ-TTg về việc ông Bùi Văn Ga, được kéo dài thời gian công tác sau khi hết tuổi làm công tác quản lý từ ngày 1 tháng 12 năm 2017, để giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Đại học Đà Nẵng theo nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *