Thủ lĩnh
Lê Duy Lương (1814 - 1833)

Lê Duy Lương
Cuộc đời và sự kiện liên quan Thủ lĩnh Lê Duy Lương

1814 Lê Duy Lương sinh ra
1832 - 1838 18 tuổi Lê Duy Lương nổi dậy phò Lê diệt Nguyễn
1833 19 tuổi Lê Duy Lương qua đời

Thân thế và sự nghiệp Thủ lĩnh Lê Duy Lương

Lê Duy Lương sinh năm 1814, mất năm 1833, là thủ lĩnh cuộc nổi dậy ở Sơn Âm-Thạch Bi (đều thuộc tỉnh Hòa Bình) dưới triều vua Minh Mạng trong lịch sử Việt Nam.

Lê Duy Lương là con thứ hai của Lê Duy Hoán, cháu vua Lê Hiển Tông. Giữa năm 1802, để mua chuộc con cháu nhà Lê, vua Gia Long phong ông làm Diên Tự công. Tháng 5 .1817, ông Hoán bị xử chém giết về tội mưu phản, khi ấy Lê Duy Lương mới 3 tuổi.Về sau ông được tộc trưởng họ Quách ở vùng Âm Sơn (Hòa Bình ) nuôi dưỡng, đến năm 20 tuổi dấy binh với danh nghĩa "phò Lê".

Đầu năm 1833, ông cũng với tộc trưởng Quách Tất Công, Quách Tất Đạt ở vùng tây Thanh Hóa và Hòa Bình cũng phát binh khởi nghĩa. Cuối năm 1833, ông bị triều đình bắt và xử tội. Lê Duy Lương là "minh chủ" đã giương cao ngọn cờ "phù Lê", có xu thế phát triển sau khi Lê Duy Hoán bị giết. Đây là cuộc đấu tranh rộng lớn của nhân dân (chủ yếu là các tộc người miền núi), nhằm chống lại đường lối cai trị hà khắc của vua Minh Mạng, thói nhũng nhiễu của các quan lại địa phương, tái lập lại triều đại nhà Lê mà theo họ là tốt hơn


Tài liệu tham khảo

Nhân quả trong cuộc sống - The Law Of Cause and Effect

Xin hãy Đăng nhập để có thể đóng góp / báo thiếu nội dung


Nhân vật cùng thời kỳ với Lê Duy Lương

Nguyễn Trường Tộ (1830 - 1871)

Nguyễn Trường Tộ còn được gọi là Thầy Lân là một danh sĩ, kiến trúc sư, và là nhà cải cách xã hội Việt Nam ở thế kỷ 19. Ông sinh trong một gia đình theo đạo Công giáo từ...

Đặng Huy Trứ (1825 - 1874)

Vị quan làm thơ, viết sách chống tham nhũng Nước Đại Việt từ thời Tự Đức, do bế quan tỏa cảng, kinh tế sa sút, quan tham lúc nhúc. Đến nỗi vua phải kêu lên trong một chỉ dụ gửi các...

Đặng Huy Trứ (1825 - 1874)

Vị quan làm thơ, viết sách chống tham nhũng Nước Đại Việt từ thời Tự Đức, do bế quan tỏa cảng, kinh tế sa sút, quan tham lúc nhúc. Đến nỗi vua phải kêu lên trong một...

Đang cập nhật...