Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Cù Huy Cận

1919 – Cù Huy Cận được sinh ra

2005 – 86 tuổi – Cù Huy Cận mất

Thân thế và sự nghiệp của Cù Huy Cận

Thi sĩ lãng mạng, nhà hoạt động cách mạng, sinh ngày 31 tháng 5 năm 1919, tại làng n Phú (nay là xã n Phú), huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Thuở nhỏ ông học ở Hà Tĩnh lớn lên vào Huế học trường Quốc học, đậu tú tài Pháp Việt, tiếp đến ra Hà Nội học trường Đại học Nông lâm.

Thời gian học trung học, Đại học ông tham gia hoạt động văn học và có thơ đăng trên các báo trong Nam, ngoài Bắc: Tràng An, Sông Hương, Ngày Nay, Thanh Niên…

Từ những năm 40 ông vừa học Đại học vừa tham gia hoạt động cách mạng bí mật; đồng thời viết văn làm thơ trong sinh hoạt văn học công khai ở Huế, Hà Nội, Sài Gòn.

Năm 1945, ông được cử tham dự Quốc dân Đại hội Tân Trào và được bầu vào Ủy ban dân tộc giải phóng toàn quốc.

Trong cách mạng tháng Tám năm 1945 ông được sự phân công của Tổng bộ Việt Minh vào Huế (cùng với Trần Huy Liệu, Nguyễn Lương Bằng) nhận sự thoái vị của Bảo Đại.

Sau đó giữ chức Bộ trưởng Canh nông và Thanh tra đặc biệt của Chính phủ lâm thời (1945), năm 1946 làm Thứ trưởng bộ nội vụ.

Sau ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946) giữ chức Thứ trưởng Bộ Canh nông (1946-1947) rồi Thứ trưởng Bộ kinh tế (1947-1949). Từ năm 1949-1955 là Tổng thư ký Hội đồng chính phủ, rồi giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, (1956-1984), Bộ trưởng Đặc trách công tác văn hóa Thông tin tại văn phòng Hội đồng Bộ trưởng kim chủ tịch Ủy ban Trung ương Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Phó chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam (2004).

Các tác phẩm chính: Lửa Thiêng (thơ, 1940); Kinh Cầu Tự (văn, 1942); Trời mỗi ngày lại sáng (thơ, 1958); Văn hóa và chính sách văn hóa ở CHXHCNVN (Pháp ngữ, 1985);….

Ông được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học – Nghệ thuật.

Ông mất ngày 19-2-2005 tại Hà Nội, thọ 86 tuổi.

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế 2006, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh, Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Tr. 95.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *