Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Thi Sách

39 Hai Bà Trưng liên kết Thi Sách chiêu mộ nghĩa binh

39 Thi Sách mất

Thân thế và sự nghiệp của Thi Sách

Thi Sách tự là Huyền; là con trai của Lạc tướng huyện Chu Diên, và là người cổ súy nhân dân nổi lên chống lại chế độ cai trị của nhà Đông Hán (Trung Quốc) trong lịch sử Việt Nam. Năm 20 tuổi, ông cưới Trưng Trắc (con gái lạc tướng huyện Mê Linh), làm vợ.

Năm Giáp Ngọ (34), Tô Định sang thay Tích Quang làm Thái thú quận Giao Chỉ, làm nhiều điều bạo ngược, Thi Sách gửi thư đến cảnh cáo. Tô Định đem đại quân đến đàn áp, ông bị giết chết năm Kỷ Hợi (39).

Tháng Hai năm sau (40), vợ ông là Trưng Trắc cùng em gái là Trưng Nhị nổi dậy đánh đuổi được Tô Định, trả được nợ nước, thù nhà.Sau, khi chép về cuộc khởi nghĩa này, Hậu Hán thư đã khen Thi Sách là người “rất hùng dũng”.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
vi.wikipedia.org
vi.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *