Advertisement

Tiểu sử của Nguyễn Thị Bình .

Hiển thị thông tin của Nhân vật Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Nguyễn Thị Bình

Nguyễn Thị Bình

Advertisement

Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Nguyễn Thị Bình

Không có thông tin chi tiết.

Thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Thị Bình

Bà nổi tiếng trên thế giới khi giữ cương vị Trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, rồi Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tham gia Hội nghị 4 bên về hòa bình cho Việt Nam tại Paris trong giai đoạn 1968-1973. Bà cũng từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ 1992 đến 2002.

- Từ 8/1945-01/1946: Tham gia vào phong trào quần chúng giành chính quyền tại Sài Gòn. Bắt đầu kháng chiến, tham gia tiếp tế và chuyển vũ khí ra chiến khu cho Chi đội I Miền Đông
- Từ 02/1946-6/1947: Uỷ viên Ban Chấp hành Phụ nữ cứu quốc, hộ 5, Quận 3, Sài Gòn - Chợ Lớn.
- Từ 7/1947-6/1951: Thư ký, rồi Đoàn trưởng phụ nữ cứu quốc thành Sài Gòn, Bí thư Đảng đoàn Phụ nữ Sài Gòn - Chợ Lớn. Tham gia mặt trận Liên - Việt, vận động thanh niên, trí thức.
- Từ 7/1951-12/1954: Bị địch bắt giam ở khám Chí Hòa, là Chi ủy viên Chi bộ nhà tù Chí Hòa; ra tù tiếp tục hoạt động trong phong trào hòa bình đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ 1954.
- Từ 01/1955-1957: Cán bộ của Hội liên hiệp Phụ nữ Trung ương.
- Từ 1957-1959: Học lý luận chính trị tại Trường Nguyễn Ái Quốc.
- Từ 1959-1962: Trưởng ban Phúc lợi, Đảng đoàn phụ nữ Trung ương
- Từ 7/1962-12/1968: Ủy viên Trung ương phụ trách công tác đối ngoại Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam ViệtNam.
- Từ 01/1969-6/1976: Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Trưởng đoàn đàm phán tại Hội nghị Pari (1968-1973).
- Từ 7/1976-6/1987: Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Ủy viên TW Đảng khóa 5.
- Từ 7/1987-8/1992: Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng, kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội.
- Từ 9/1992-8/2002: Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.
- Tháng 9/2002: Nghỉ hưu.
- Từ 2003 đến nay: Chủ tịch Quỹ Hòa bình và phát triển Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

Advertisement
Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết