Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Phan Bá Vành

1821 – 1827 Khởi nghĩa Phan Bá Vành
1827 Phan Bá Vành mất

Thân thế và sự nghiệp của Phan Bá Vành

Phan Bá Vành là một lãnh tụ cuộc khởi nghĩa nông dân ở Sơn Nam Hạ thời vua Minh Mạng, nhà Nguyễn. Ông quê làng Minh Giám, huyện Vũ Tiên (Vũ Thư), tỉnh Thái Bình. Ông xuất thân là nông dân nghèo, có võ nghệ. Thuở nhỏ từng sống cảnh đói rách, bị bóc lột. Khoảng năm 1821-1822, vùng châu thổ sông Hồng gặp nạn đói, nhân dân Nam Định, Thái Bình, Hải Dương bị nạn cường hào bức hiếp. Ông nhân thời cơ khởi xướng phong trào, tập hợp lực lượng nông dân chống địa chủ, cường hào, đánh lấy của nhà giàu, chia cho nhà nghèo. Trong bộ tham mưu của ông, có danh sĩ, võ tướng, con cháu và các quan cũ nhà Hậu Lê theo giúp.
Cuộc khởi nghĩa diễn ra từ năm 1821 – 1827. Lúc đầu cuộc khỡi nghĩa giành thắng lợi, giết được Trấn thủ Lê Mậu Các, Đặng Đình Miễn, Nguyễn Trung Diễn. Tiếp đó, ông đánh tan quân của Thống chế Trương Phúc Đăng. Tuy nhiên năm 1827, ông bị bao vây ở Trà Lũ. Ông bị bắt và sau đó tự tử trong khoảng tháng 3-1827, các làng Minh Giám, Trà Lũ bị tàn phá.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
vi.wikipedia.org
thaibinh.gov.vn
www.lichsuvietnam.vn
www.phahe.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *