Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Nguyễn Bá Học

1857 Nguyễn Bá Học được sinh ra

1921 64 tuổi Nguyễn Bá Học mất

Thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Bá Học

Nguyễn Bá Học (1857-1921) quê ở làng Mọc, tên chữ là Nhân Mục, huyện Từ Liêm, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Nội, nay thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, là một nhà văn Việt Nam. Cùng với Phạm Duy Tốn, ông được giới văn học đánh giá là một trong những cây bút đầu tiên viết truyện ngắn hiện đại bằng chữ quốc ngữ trong văn học Việt Nam.

Thời kì đầu ông học chữ Hán, sau chuyển sang học chữ quốc ngữ, rồi làm giáo học trường Tiểu học ở tỉnh lị Sơn Tây và Nam Định

Năm 1907 ông tham gia phong trào Đông Kinh nghĩa thục, phụ trách dạy môn Việt văn. Sau khi trường bị đóng cửa, ông trở lại nghề dạy học, ít lâu sau chuyển sang nghề viết văn theo khuynh hướng hiện thực phê phán. Ông là một trong những người ngoài Bắc đầu tiên viết văn bằng chữ Quốc ngữ, đăng ở tạp chí Nam Phong, tạp chí Đông Dương.

Ông viết tác phẩm đầu tay, Câu chuyện gia đình. khi đã 60 tuổi. Trong vòng ba năm (1918-1921), ông viết bảy truyện ngắn đăng trên tạp chí Nam Phong.

Năm Tân Dậu 1921 ông mất, thọ 64 tuổi.

Tài liệu tham khảo

Đinh Xuân Lâm, Trương Hữu Quýnh, 1999, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, Hà Nội, NXB Giáo Dục, Tr. 192.

vi.wikipedia.org
loigiaihay.com
nsvietnam.blogspot.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *