Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Nguyễn Xí

1396 Nguyễn Xí được sinh ra

8/10/1427 – 3/11/1427 31 tuổi Trận Chi Lăng – Xương Giang

1465 69 tuổi Nguyễn Xí mất

Thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Xí

Nguyễn Xí là công thần khai quốc nhà Hậu Lê trong lịch sử Việt Nam, sinh ra ở xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, gốc người làng Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, Việt Nam. Nguyễn Xí sinh năm Đinh Sửu (1397) tại làng Thượng Xá, huyện Chân Phúc (nay là huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) trong một gia đình làm nghề buôn bán muối rất nghèo khổ. Năm 1405, thân phụ ông là Nguyễn Hội qua đời, ông được người anh ruột là Nguyễn Biện đưa ra Lam Sơn và được Lê Lợi nuôi trong nhà như con.

Năm 1418, Lê Lợi xưng Bình Định vương phát động khởi nghĩa Lam Sơn, Nguyễn Xí cùng tham gia, lúc đó ông 22 tuổi. Ông thường theo hầu hạ bên Lê Lợi những lúc hiểm nghèo ở núi Chí Linh. Trong vương triều nhà Lê, Nguyễn Xí là người giữ nhiều chức vụ trọng yếu, góp phần to lớn để xây dựng đất nước, mở mang bờ cõi, củng cố chế độ nhà Lê.

Khi đất nước bị ngoại xâm ông lại cầm quân đi đánh giặc, đó là năm Bính Tuất (1446) giặc Chiêm Thanh xâm phạm bờ cõi phía Nam. Cùng với các tướng trong triều Nguyễn Xí đã đánh thắng trận và bắt được rất nhiều tướng giặc. Đặc biệt, khi vương triều nhà Lê bị lâm vào cảnh Lê Nghi Dân giết Lê Băng Cơ và Hoàng Thái Hậu chiếm đoạt ngôi vua gây ra sự nhiễu loạn trong triều đình. Nguyễn Xí đã lập mưu giả mù để diệt trừ bọn phản loạn. Ông đã dũng cảm dẫm chết đứa con trai chưa đầy tuổi của mình để dẹp bỏ mối nghi ngờ của bọn phản nghịch, làm nên việc lớn. Sau khi dẹp bỏ được Lê Nghi Dân, Nguyễn Xí đưa Lê Tư Thành tức Lê Thánh Tông lên ngôi.

Năm 1465, Nguyễn Xí qua đời được truy tặng làm thái sư, thuỵ là Nghĩa Vũ.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
truyenhinhnghean.vn
elib.quancoconline.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *