Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Nguyễn Văn Tố

1889 – Nguyễn Văn Tố được sinh ra

1947 – 58 tuổi – Nguyễn Văn Tố mất

Thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Văn Tố

Nguyễn Văn Tố bút hiệu Ứng Hoè, sinh ngày 5 tháng 6 năm 1889, quê ở Hà Đông (nay thuộc Hà Nội). Thuở nhỏ cụ học chữ Hán, sau sang Pháp học đỗ bằng Thành chung (Trung học). Về nước cụ làm việc tại trường Viễn Đông Bác Cổ Hà Nội, chuyên về văn học cổ Việt Nam. Cụ từng làm Hội trưởng hội Trí Tri, Hội truyền bá chữ Quốc ngữ trước năm 1945.
Ngoài thời gian làm việc ở công sở, cụ thườ¬ng viết bài in trên báo chí tiếng Việt như¬ tạp chí Trí Tân, Đông Thanh, Thanh Nghị… và các báo tiếng Pháp về nhiều lĩnh vực nh¬ư lịch sử, văn học, ngôn ngữ, khảo cổ, nghệ thuật… Năm 1934 – 1935, cụ Nguyễn Văn Tố, thành viên cũ của Đông Kinh nghĩa thục, một ng¬ười có chủ trương đặt cấp cơ sở của hệ thống giáo dục chính quy thời ấy thành một cấp học chuyên dạy bằng tiếng Việt, có thi hết cấp, được cấp bằng “Sơ học yếu lược”.

Cụ đã soạn thảo đ¬ược hai bộ sử học đồ sộ “Đại Nam dật sử”, “Sử ta so với sử Tàu” rất công phu, nghiên cứu, đối chiếu nhiều nguồn thư¬ tịch, tranh luận kịch liệt với các nhà sử học Pháp về Đông Dư¬ơng để làm sáng tỏ chân lý một cách khoa học

Ở Việt Nam, đầu thế kỷ XX, danh tiếng của cụ đư¬ợc xếp vào loại tứ danh kiệt “Quỳnh, Vĩnh, Tố, Tốn” (Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Tố, Phạm Duy Tốn).
Cụ đã cùng lớp trí thức đầu thế kỷ như¬ các ông Tr¬ương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của, Nguyễn Văn Vĩnh, Phan Kế Bính, L¬ương Văn Can, Nguyễn Quyền, Vũ Đình Hòe… phát động công cuộc cách mạng chữ quốc ngữ

Cụ Tố nhận chức Bộ trư¬ởng Cứu tế xã hội (nay là Bộ LĐ-TB-XH) trong Chính phủ Hồ Chí Minh. Sau tổng tuyển cử Quốc hội đầu tiên, cụ trúng cử đại biểu Quốc hội với tư¬ cách là đại biểu tỉnh Nam Định. Ngày 3/11/1946, cụ lại giữ chức vụ Bộ tr¬ưởng không Bộ trong Chính phủ.
Ngày 7/10/1947, giặc Pháp trở lại xâm lược nước ta, cho quân nhảy dù xuống Bắc Cạn âm mưu tiêu diệt đầu não kháng chiến, cụ bị chúng bắt, tra tấn dã man, sau đó bị giết.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
vi.wikipedia.org
trianlietsi.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *