Nguyễn Kim (1468 - 1545)
Cuộc đời và sự kiện liên quan Nguyễn Kim

1468 Nguyễn Kim sinh ra
1543 - 1592 75 tuổi Thời kì Lê – Mạc và cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều
1545 77 tuổi Nguyễn Kim qua đời
1592 47 năm sau khi mất Nhà Mạc sụp đổ
1627 - 1672 82 năm sau khi mất Chiến tranh Trịnh-Nguyễn, đất nước bị chia cắt thành hai vùng

Thân thế và sự nghiệp Nguyễn Kim

Nguyễn Kim quê ở Gia Miêu, Tống Sơn, Hà Trung, Thanh Hóa, là con của Trừng quốc công Nguyễn Hoàng Dụ đã từng giúp vua Lê Tương Dực khởi binh ở Thanh Hóa lật đổ Lê Uy Mục, nhân đó được phong là Thái phó Trừng quốc công.

Khi Mạc Đǎng Dung cướp ngôi nhà Lê, Nguyễn Kim lánh sang Ai Lao, thu nạp hào kiệt, phò giúp nhà Lê trung hưng, được vua Lê Trang Tông phong là Thượng phụ Thái sư Hưng quốc công. Nǎm Canh Tý - 1540 Nguyễn Kim đem quân về chiếm Nghệ An, nǎm 1542 chiếm được Tây Đô - Thanh Hóa. Nǎm ất Tị - 1545, Nguyễn Kim bị hàng tướng nhà Mạc là Dương Chấp Nhất đầu độc chết, thọ 75 tuổi, quyền hành rơi vào tay con rể là Trịnh Kiểm


Tài liệu tham khảoXin hãy Đăng nhập để có thể đóng góp / báo thiếu nội dung


Nhân vật cùng thời kỳ với Nguyễn KimĐang cập nhật...