Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Nguyễn Hữu Cầu

1471 – 1751;Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu

1751: Nguyễn Hữu Cầu mất

Thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Hữu Cầu

Nguyễn Hữu Cầu là thủ lĩnh một cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài vào giữa thế kỷ 18. Ông là người xã Lôi Động, huyện Thanh Hà, Hải Dương, Việt Nam. Nguyễn Hữu Cầu xuất thân trong gia đình nông dân nghèo, có tài cả văn kiêm võ, lại bơi lội rất giỏi nên được gọi là quận He. He là tên loài cá ở biển Đông, bởi Hữu Cầu bơi khoẻ và hùng dũng nên được gọi như vậy.

Hữu Cầu vì nhà nghèo nên đi làm cướp, sau theo Nguyễn Cừ khởi nghĩa, được Cừ yêu quý gả con gái là Nguyễn Thị Quỳnh cho. Chẳng bao lâu ông nổi tiếng là một viên tướng giỏi võ nghệ, dũng cảm gan dạ và nhiều mưu lược.

Ông là một thủ lĩnh kiệt xuất của phong trào nông dân đương thời, cuộc khởi nhĩa của ông đã uy hiếp kinh thành Thăng Long và quân nhà Trịnh bị một phen khốn đốn và lo lắng. Tuy nhiên năm 1751, cuộc khởi nghĩa thất bại ông bị bắt và hành hình.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam.

vi.wikipedia.org

vietnamdefence.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *