Hiển thị thông tin của Nhân vật Lịch sử.

Nguyễn Đôn (1918 – ?)

Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Nguyễn Đôn

1918 – Nguyễn Đôn được sinh ra

Thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Đôn

Trung tướng Nguyễn Đôn quê ở xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ông tham gia cách mạng năm 1938, nhập ngũ năm 1945 và trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1938.
Trong thời gian từ 1939 – 1945, ông bị thực dân Pháp bắt giam, đưa đi an trí ở Ba Tơ. Tại đây ông tham gia tổ chức Ủy ban cứu quốc và thành lập Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 3/1945, ông là Chính trị ủy viên, lãnh đạo khởi nghĩa Ba Tơ, Chính trị viên Đội du kích Ba Tơ.

Tháng 8/1945, ông trở thành Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, tham gia lãnh đạo tổng khởi nghĩa giành chính quyền tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 9/1945 ông là Ủy viên Thường vụ, Phó Chỉ huy Ban Quân chính Nam phần Trung bộ, lãnh đạo kháng chiến chống Pháp ở bảy tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận;

Từ năm 1946 – 1948, ông giữ các chức vụ Chính trị viên Chi đội 2 Quảng Ngãi, Chính trị viên Trung đoàn 94 và 68; Trưởng phòng Tổ chức và Kiểm tra Khu 5, kiêm Chính trị viên Ban Quân giới Khu 5. Năm 1950 giữ chức Chính ủy Trung đoàn 210 (sau là Trung đoàn 108), tham gia chỉ huy Mặt trận Quảng Nam, Chính ủy kiêm Chỉ huy trưởng Mặt trận Nam Tây Nguyên.

Từ năm 1951 – 1954, ông là Tham mưu trưởng, Phó Tư lệnh Liên khu 5, tham gia chỉ huy chiến dịch An Khê (1953), chiến dịch chống cuộc hành quân Atlăng (1-3/1954).

Năm 1954, ông là Sư đoàn trưởng kiêm Chính ủy Sư đoàn 324, Tư lệnh Quân khu 4 vào năm 1955 – 1960 và Bí thư Liên khu 5, Tư lệnh Quân khu 5 năm 1961 – 1967.

Năm 1968 – 1972 ông là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Quân ủy Trung ương, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Quân đội (1971).

Từ năm 1973 – 1977 ông giữ chức Trưởng ban công tác miền Tây (CP-38), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Chính phủ (1978 – 1982), Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III, Đại biểu Quốc hội khóa IV, IX.

Tài liệu tham khảo

mod.gov.vn
www.doisongphapluat.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *