Advertisement

Tiểu sử của Ngô Xương Văn .

Hiển thị thông tin của Nhân vật Lịch sử.

Ngô Xương Văn (? - 965)


Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Ngô Xương Văn

Thân thế và sự nghiệp của Ngô Xương Văn

Ngô Xương Văn con thứ hai của Ngô Quyền, mẹ là hoàng hậu họ Dương. Ông là một vị vua nhà Ngô, trị vì từ 950 đến 965. Trong đó khoảng 951 – 954 cùng trị vì đất nước với anh trai là Ngô Xương Ngập.

Ngô Quyền mất, Xương Văn bị cậu là Dương Tam Kha cướp quyền và bắt ông làm con nuôi. Các phe nổi dậy ở khắp nơi, đất nước lâm vào tình trạng không ổn định. Năm 950, nhân hai thôn Thái Bình (thuộc tỉnh Sơn Tây) nổi loạn, ông vâng lệnh Tam Kha điều binh cùng hai tướng Dương Kiết Lợi và Đỗ Cảnh Thạch đi đánh dẹp. Đến Từ Liêm, ông hợp bàn mưu kế với hai tướng ấy, rồi trở về lật đổ Tam Kha, giành lại ngôi vua, tự xưng làm Nam Tấn Vương, đóng đô ở Cổ Loa. Ông mời anh về cùng nhau trông coi việc nước. Song, do mâu thuẫn nội bộ, uy tín nhà Ngô giảm sút.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam.
vi.wikipedia.org
Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_10
Advertisement