Ngô Quyền (898 - 944)
Cuộc đời và sự kiện liên quan Ngô Quyền

898 Ngô Quyền sinh ra
939 41 tuổi Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa
944 46 tuổi Ngô Quyền qua đời
965 - 967 21 năm sau khi mất Loạn 12 sứ quân
968 24 năm sau khi mất Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, lên ngôi vua

Thân thế và sự nghiệp Ngô Quyền

Ngô Quyền còn được biết đến với tên gọi Tiền Ngô Vương là vị vua đầu tiên của nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam. Ông là người lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng, kết thúc 1.000 năm Bắc thuộc của Việt Nam.

Ngô Quyền là người Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội), cha là Ngô Mân, làm châu mục Đường Lâm. Ông là người có sức khỏe, chí lớn, mưu cao, có nhiều công lao được Dương Đình Nghệ tin tưởng và gả con gái cho.

Sau khi đánh đuổi quân Nam Hán, Ngô Quyền được Dương Đình Nghệ phong làm Thứ sử, trấn giữ Ái Châu (Thanh Hóa).

Sau khi Kiều Công Tiễn sát hại Dương Đình Nghệ để đoạt chức và mở đường cho quân Nam Hán sang xâm lược. Ngô Quyền nhanh chóng tập hợp lực lượng, kéo quân ra Bắc, giết chết Kiều Công Tiễn rồi chuẩn bị quyết chiến với quân Nam Hán. Thắng lợi vang rội của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng vào năm 938 đã đặt dấu chấm hết cho mọi âm mưu xâm lược của quân Nam Hán, đồng thời cũng kết thúc thời kì Bắc thuộc của Việt Nam.

Mùa xuân năm 939, ông xưng là Ngô vương, đóng đô ở Cổ Loa (thuộc Hà Nội ngày nay). Năm 944, Ngô Vương qua đời, hưởng dương 47 tuổi.

Để nhớ công ơn của ông, đền thờ của ông được xây ở nhiều nơi trong đó đền thờ và lăng ở Đường Lâm là một địa chỉ du lịch và tâm linh nổi tiếng. Tên ông cũng được đặt cho một con phố ở Hà Nội và ở thành phố Thanh Hóa, một quận nội thành của Hải Phòng. Nhiều trường học ở Việt Nam cũng mang tên Ngô Quyền.


Tài liệu tham khảo

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam
vi.wikipedia.org
www.lichsuvietnam.vn


Xin hãy Đăng nhập để có thể đóng góp / báo thiếu nội dung


Nhân vật cùng thời kỳ với Ngô Quyền


Đang cập nhật...