Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Ngô Đình Thị Hiệp

1903: Ngô Đình Thị Hiệp được sinh ra

2005: 102 tuổi Ngô Đình Thị Hiệp mất

Thân thế và sự nghiệp của Ngô Đình Thị Hiệp

Năm 2015 đánh dấu 10 năm ngày mất của bà Ngô Đình Thị Hiệp (1903-2005), người em gái ít được công chúng biết đến của Tổng thống Việt Nam Ngô Đình Diệm.
Ngô Ðình Thị Hiệp sinh ngày 05-5-1903 tại làng Ðại Phong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình vọng tộc.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *