Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Minh Mạng

1791 Minh Mạng được sinh ra

1/1820 29 tuổi Minh Mạng lên ngôi Hoàng Đế

1838 47 tuổi Quốc hiệu Đại Nam

1821 – 1827 30 tuổi Khởi nghĩa Phan Bá Vành

1831 – 1832 40 tuổi Nhà Nguyễn sắp xếp lại đơn vị hành chính trong cả nước

1833 – 1835 42 tuổi Khởi nghĩa Lê Văn Khôi

1841 50 tuổi Minh Mạng mất

Thân thế và sự nghiệp của Minh Mạng

Vua Minh Mạng tên là Nguyễn Phúc Đảm, còn có tên là Kiểu, con thứ 4 của vua Gia Long và bà Nguyễn Thị Đang (Thuận Thiên Cao Hoàng hậu). Ông sinh ngày 23 tháng 4 năm Tân Hợi (25-5-1791) tại làng Tân Lộc, tỉnh Gia Định. Ông là vị Hoàng đế thứ hai của nhà Nguyễn, vương triều phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam, ông lên ngôi vào tháng Giêng năm Canh Thìn (1820), làm vua được 21 năm (1820-1840)

Vua Minh Mạng xem là một ông vua năng động và quyết đoán, ông đã đề xuất hàng loạt cải cách từ nội trị đến ngoại giao. Trong thời gian ở ngôi, nhà vua đã có nhiều cải cách quan trọng: đổi trấn thành tỉnh, củng cố chế độ lưu quan ở miền núi, đề cao Nho học và khuyến khích nhân tài ra giúp nước. Nhà vua cho lập Quốc Tử Giám, mở thêm kỳ thi Hội và thi Đình (thời Gia Long chỉ có thi Hương).

Lãnh thổ Việt Nam dưới thời Minh Mạng được mở rộng nhất trong lịch sử và Việt Nam thực sự trở thành một quốc gia hùng mạnh. Vì vậy vào năm 1838, vua Minh Mạng cho đổi tên nước ta là Đại Nam.

Vua Minh Mạng mất ngày 28 tháng Chạp năm Canh Tý (20-1-1841), hưởng thọ được 50 tuổi. Sau khi mất, bài vị vua Minh Mạng được đưa vào thờ ở Thế Miếu với Miếu hiệu Thánh Tổ Nhân Hoàng đế.

Vua Minh Mạng có 142 người con (74 con trai, 68 con gái)

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
maxreading.com
vinhanonline.com
vietsciences.free.fr
www.lichsuvietnam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *