Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Mai Hắc Đế

713 Khởi nghĩa Mai Thúc Loan
722 Mai Hắc Đế mất

Thân thế và sự nghiệp của Mai Hắc Đế

Mai Hắc Đế tên thật là Mai Thúc Loan, ông là một anh hùng dân tộc, là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân chống lại quân nhà Đường, sau khi lên ngôi vua ông lấy hiệu là Hắc Đế.
Mai Thúc Loan là người làng Mai Phụ (cón có tên là Kẻ Mỏm), một làng làm muối ở cửa biển Thạch Hà (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Bố Mai Thúc Loan là Mai Hoàn, mẹ là Mai An Hòa nguyên gốc Lộc Hà – Hà Tĩnh, sau mẹ ông đưa con sang sống ở Ngọc Trừng (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Ngay từ nhỏ ông đã phải kiếm củi, chăn trâu, cày ruộng cho nhà giàu nhưng ông học rất giỏi và có chí lớn.

Khoảng cuối những năm 10, thế kỉ VIII ông kêu gọi những người dân phu bỏ về quê, mộ binh nổi dậy. Ông cũng kết thân vôi nhiều hào kiệt, tướng tài. Sau cuộc khởi nghĩa Hoan Châu, ông chọn vùng Sa Nam (Nam Đàn) xây dựng căn cứ. Ông xưng đế, lấy hiệu là Hắc Đế vào năm 713.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam
vi.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *