Mạc Đĩnh Chi (1280 - 1346)
Cuộc đời và sự kiện liên quan Mạc Đĩnh Chi

1280 Mạc Đĩnh Chi sinh ra
1346 66 tuổi Mạc Đĩnh Chi qua đời

Thân thế và sự nghiệp Mạc Đĩnh Chi

Mạc Đĩnh Chi tên tự là Tiết Phu, người làng Lũng Động, huyện Chí Linh (nay thuộc xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Năm 1304, ông đỗ Trạng nguyên. Vua thấy tướng mạo xấu có ý chê, ông dâng bài phú "Ngọc tỉnh liên" (sen giếng ngọc) khiến Vua khâm phục, bổ chức Nội thư gia. Về sau ông được cháu 7 đời là Mạc Đăng Dung truy tôn là Kiến Thủy Khâm Ninh Văn Hoàng Đế.

Mạc Đĩnh Chi làm quan trải ba triều Anh Tông, Minh Tông, Hiến Tông được thăng tới chức Thượng thư Tả bộc xạ, Ðại liêu ban. Ông từng đi sứ Trung quốc 2 lần, được các danh sĩ nước ngoài khen ngợi, khâm phục. Ông từng được vua Nguyên phong "Lưỡng quốc Trạng nguyên".

Khi làm quan thì ông nổi tiếng là trung thực và thanh liêm, hết lòng vì dân vì nước, thường ngày ông vẫn ra ngồi nơi quán lá uống bát nước vối, chuyện trò thân mật với dân làng, ông sống thanh bạch, giản dị như những người dân quê.

Ông mất năm 1346. Ngày nay để tưởng nhớ công lao của ông, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đều có đường phố, trường học mang tên Mạc Đĩnh Chi.


Tài liệu tham khảoXin hãy Đăng nhập để có thể đóng góp / báo thiếu nội dung


Nhân vật cùng thời kỳ với Mạc Đĩnh ChiĐang cập nhật...