Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Lương Văn Tri

910 Lương Văn Tri được sinh ra

14/2/1941 31 tuổi Thành lập đội du kích Bắc Sơn

1941 31 tuổi Lương Văn Tri mất

Thân thế và sự nghiệp của Lương Văn Tri

Đồng chí Lương Văn Tri, dân tộc Tày, sinh ngày 17/8/1910, quê thôn Bản Kéo, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan (Lạng Sơn). Đồng chí sớm giác ngộ cách mạng, sang Trung Quốc được Bác Hồ đưa vào học quân sự, chiến đấu trong quân đội Tưởng, đã lên chức Dinh trưởng (tương đương Tiểu đoàn trưởng), sau đó về nước cùng với đồng chí Tân Hồng (Chu Văn Tấn) thành lập Đội Du kích Bắc Sơn.

Ông từng cùng Hoàng Văn Thụ lập ra một nhóm thanh niên yêu nước tại thị xã Lạng Sơn vào năm 1926.Năm 1928, được kết nạp vào Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội.

Tháng 12 năm 1929, ông được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng. Sau khi tốt nghiệp Trường quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc) năm 1933, Lương Văn Tri được phân công về Việt Nam xây dựng phong trào cách mạng ở Cao Bằng – Lạng Sơn.

Năm 1939, ông được bầu làm Xứ Ủy viên Xứ uỷ Bắc kỳ, phụ trách vấn đề quân sự.Năm 1940, ông giữ chức Thường vụ Xứ ủy Bắc kỳ, phụ trách liên tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn,…

Trong hội nghị Trung ương lần thứ bảy (tháng 11/1940) Lương Văn Tri được cử làm chỉ huy trưởng đội du kích Bắc Sơn và khu căn cứ Cứu quốc quân Bắc Sơn – Võ Nhai.

Từ sau tháng 5 năm 1941,Cứu quốc quân(một trong những lực lượng tiền thân của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam) do Phùng Chí Kiên làm chỉ huy trưởng và Lương Văn Tri làm chỉ huy phó.

Tháng 8 năm 1941, trên đường hành quân lên Cao Bằng,Phùng Chí Kiên hi sinh,còn Lương Văn Tri bị thực dân Pháp bắt tại Ngân Sơn (Bắc Cạn) và đã hy sinh sau đó tại nhà tù Cao Bằng ngày 29 tháng 9 năm 1941.

Tên của ông đã được đặt làm cho một trường phổ thông và một con đường tại Lạng Sơn.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
baocaobang.vn
www.langson.gov.vn
www.dulichlangson.com.vn
violet.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *