Lương Nhữ Hộc

Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Lương Nhữ Hộc

1420 Lương Nhữ Hộc được sinh ra
1501 81 tuổi Lương Nhữ Hộc mất

Thân thế và sự nghiệp của Lương Nhữ HộcLương Nhữ Hộc (1420 – 1501) tự Tường Phủ, hiệu Hồng Châu, quê xã Hồng Liễu, huyện Trường Tân, tỉnh Hải Dương, nay là xã Thanh Liễu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. 22 tuổi, ông đỗ Thám hoa, làm quan đến chức Thị lang, Gia trung thư lệnh và Đô ngự sử.
Ông từng đi sứ nhà Minh hai lần vào các năm 1443 và 1459. Về nước, ông là người đầu tiên truyền dạy nghề cho dân hai làng Liễu Tràng và Hồng Lục quê ông, khiến nghề in nơi đây trở nên phát triển. Chính vì lẽ đó, ông đã được coi là ông Tổ sáng lập ra nghề in ở Việt Nam.

Thực ra, cho rằng Lương Nhữ Hộc là người đầu tiên truyền bá nghề in vào Việt Nam là không đúng, bởi trước đó, Phật giáo nước ta cũng đã khắc bản in kinh, đời Hồ Quý Ly (1400 – 1401) còn cho in tiền giấy, cho thấy kỹ thuật in ấn đã đạt đến trình độ cao. Tuy vậy, những cải tiến quan trọng của Lương Nhữ Hộc trong in ấn đã giúp nghề này phổ biến. Nhờ đó, làng Liễu Tràng – Hồng Lục đã trở thành trung tâm khắc ván in chữ và sau là tranh khắc của cả nước. Nhiều bộ sách đã được khắc và in ở đây, trong đó phải kể đến bộ “Đại Việt sử ký toàn thư” đồ sộ đã được khắc đầy đủ lần đầu tiên vào năm Chính Hòa thứ 18 (1697) triều vua Lê Hy Tông.

Để ghi nhận công lao, dân làng Liễu Tràng đã lập đền thờ, tôn ông làm Thành hoàng và coi là Tổ nghề của mình.

Ông để lại nhiều tác phẩm văn học có giá trị như: Hồng Châu quốc ngữ thi tập; là người sửa chữa và duyệt lại bộ sách Cổ Kim thi gia tinh tuyển do Dương Đức Nhan sưu tập (gồm 5 quyển, 472 bài thơ của 13 nhà thơ các đời Trần, Hồ, Lê…).

Lương Như Hộc mất vào năm Tân Dậu (1501), hưởng thọ 82 tuổi.

Tài liệu tham khảo

Đinh Xuân Lâm, Trương Hữu Quýnh, 1999, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, Hà Nội, NXB Giáo Dục, Tr. 196
www.baodanang.vn
www.leanhchi.com
vi.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *