Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Lê Tương Dực

1495:Lê Tương Dực được sinh ra
1511: 16 tuổi Khởi Nghĩa Trần Tuân
1516: 21 tuổi Lê Tương Dực mất

Thân thế và sự nghiệp của Lê Tương Dực

Lê Tương Dực tên huý là Oanh, là cháu nội của vua Lê Thánh Tông, con thứ hai của Kiến Vương Lê Tân và bà Huy từ Hoàng Thái hậu Trịnh Thị Tuyên, người làng Thuỷ Chú, huyện Lôi Dương (tức Thọ Xuân, Thanh Hoá), sinh ngày 25 tháng 6 năm 1495.
Sau khi giết Lê Uy Mục, Lê Oanh tự lập làm Vua, lấy niên hiệu là Hồng Thuận, tức là vua Tương Dực Đế. Lê Tương Dực chơi bời xa xỉ truỵ lạc, bỏ bê việc nước. Tháng 5/1514 nghe sàm tấu của Hiệu uý Hữu Vĩnh giết chết 15 Vương Công, cho gọi các cung nhân của triều trước vào cung để gian dâm.

Trịnh Duy Sản nhiều lần can ngăn, Vua không nghe, còn đem Sản ra đánh bằng trượng. Tháng 4/1516, Trịnh Duy Sản sai đâm chết Tương Dực. Tương Dực ở ngôi được 7 năm, thọ 21 tuổi.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
vinhanonline.com
vietsciences.free.fr
www.lichsuvietnam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *