Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Lê Trung Tông

983: Lê Trung Tông được sinh ra
1005:22 tuổi Lê Trung Tông mất

Thân thế và sự nghiệp của Lê Trung Tông

Lê Trung Tông tên húy là Lê Long Việt, sinh năm Quý Mùi 983 tại Hoa Lư, Ninh Bình. Ông là vị vua thứ hai của nhà Tiền Lê, tại vị được ba ngày. Ông là con thứ ba của Đại Hành hoàng đế Lê Hoàn, mẹ là Chi hậu Diệu Nữ
Sau khi con trưởng là thái tử Long Thâu mất, Long Việt được lập làm Thái tử, nhưng sau khi vua cha mất đi, các anh em ông đánh nhau tranh ngôi. Cầm đầu là Đông Thành vương Lê Ngân Tích, Trung Quốc vương Lê Long Cảnh, Khai Minh vương Lê Long Đỉnh. Tranh chấp chính xảy ra giữa thái tử Long Việt và hoàng tử thứ hai Ngân Tích. Ngân Tích thua chạy đến châu Thạch Hà (Hà Tĩnh) thì bị người bản địa giết chết.

Đến tháng 10 năm Ất Tị 1005, Long Việt lên ngôi làm vua, tức là Lê Trung Tông song chỉ 3 ngày đã bị hãm hại, thọ 22 tuổi. Long Đỉnh nối ngôi tức Lê Ngọa Triều.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
www.vinhanonline.com
www.lichsuvietnam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *