Tiểu sử của Lê Trung Tông .

Hiển thị thông tin của Nhân vật Lịch sử.

Lê Trung Tông (983 - 1005)


Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Lê Trung Tông

983 Lê Trung Tông được sinh ra
1005 22 tuổi Lê Trung Tông mất

Thân thế và sự nghiệp của Lê Trung Tông

Lê Trung Tông tên húy là Lê Long Việt, sinh năm Quý Mùi 983 tại Hoa Lư, Ninh Bình. Ông là vị vua thứ hai của nhà Tiền Lê, tại vị được ba ngày. Ông là con thứ ba của Đại Hành hoàng đế Lê Hoàn, mẹ là Chi hậu Diệu Nữ

Sau khi con trưởng là thái tử Long Thâu mất, Long Việt được lập làm Thái tử, nhưng sau khi vua cha mất đi, các anh em ông đánh nhau tranh ngôi. Cầm đầu là Đông Thành vương Lê Ngân Tích, Trung Quốc vương Lê Long Cảnh, Khai Minh vương Lê Long Đỉnh. Tranh chấp chính xảy ra giữa thái tử Long Việt và hoàng tử thứ hai Ngân Tích. Ngân Tích thua chạy đến châu Thạch Hà (Hà Tĩnh) thì bị người bản địa giết chết.

Đến tháng 10 năm Ất Tị 1005, Long Việt lên ngôi làm vua, tức là Lê Trung Tông song chỉ 3 ngày đã bị hãm hại, thọ 22 tuổi. Long Đỉnh nối ngôi tức Lê Ngọa Triều.

Nhân vật cùng thời kỳ với Lê Trung Tông

Lê Đại Hành (941 - 1005)

Lê Đại Hành tên húy là Lê Hoàn, là vị vua đầu tiên của nhà Tiền Lê, trị vì từ 980 đến 1005. Ông là vị hoàng đế nằm trong danh sách 14 vị anh hùng dân tộc tiêu biểu nhất ở Việt Nam. Ông không chỉ là một...

Lê Long Đĩnh (986 - 1009)

Lê Long Đĩnh còn có tên là Chí Trung, sinh vào tháng 10, ngày Bính Ngọ, năm Bính Tuất (tức 15 tháng 11 năm 986), là con trai thứ 5 của Lê Đại Hành. Ông là vị vua cuối cùng của nhà Tiền Lê, Ông trị vì 4 năm từ...

Lê Trung Tông (983 - 1005)

Lê Trung Tông tên húy là Lê Long Việt, sinh năm Quý Mùi 983 tại Hoa Lư, Ninh Bình. Ông là vị vua thứ hai của nhà Tiền Lê, tại vị được ba ngày. Ông là con thứ ba của Đại Hành hoàng đế Lê Hoàn, mẹ là Chi hậu...

Lý Thái Tông (1000 - 1054)

Vua Lý Thái Tông tên là Lý Phật Mã và có tên khác là Lý Đức Chính, là con trai trưởng của vua Lý Thái Tổ và Hoàng hậu Lê Thị Phất Ngân, con gái Lê Đại Hành và Dương Vân Nga. Ông là là vị hoàng đế thứ hai...

Dương Vân Nga (952 - 1000)

Là hoàng hậu của Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn. Bà đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chuyển giao quyền lực từ nhà Đinh về nhà Tiền Lê. Người con trai của bà với Đinh Tiên Hoàng tên Đinh Toàn, là vua cuối của nhà Đinh còn người...

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_5