Diễn biễn lịch sử

Dưới thời vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông, pháp luật đã được chú ý xây dựng. Năm 1483 vua Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành bộ luật mới gọi là bộ Quốc triều hình luật hay Luật Hồng Đức.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam.

www.lichsuvietnam.vn
www.baomoi.com
vietbao.vn
tet.vinhphuc.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *