Lê Thái Tổ

https://youtube.com/watch?v=IpFNXm4r8Mw%3Fstart%3D35%26end%3D%26rel%3D0%26autoplay%3D1%26version%3D3
https://youtube.com/watch?v=ebiNdLI6oao%3Fstart%3D35%26end%3D%26rel%3D0%26autoplay%3D1%26version%3D3

Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Lê Thái Tổ

1385 Lê Thái Tổ được sinh ra
1418 – 1427 33 tuổi Khởi nghĩa Lam Sơn
1424 39 tuổi Quân Lam Sơn giải phóng Nghệ An
1425 – 9/1426 40 tuổi Quân Lam Sơn giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa và tiến quân ra bắc
5/11/1426 – 7/11/1426 41 tuổi Trận Tốt Động – Chúc Động
8/10/1427 – 3/11/1427 42 tuổi Trận Chi Lăng – Xương Giang
1428 43 tuổi Lê Lợi lên ngôi vua ở Đông đô, đặt lại quốc hiệu là Đại Việt
20/9/1424 39 tuổi Trận đánh Đa Căng
1433 48 tuổi Lê Thái Tổ mất

Thân thế và sự nghiệp của Lê Thái Tổ

Lê Thái Tổ tên húy là Lê Lợi, là người khởi xướng khởi nghĩa Lam Sơn chiến thắng quân Minh trở thành vị Hoàng đế đầu tiên của triều Hậu Lê. Lê Lợi là con của Lê Khoáng và bà Trịnh Thị Ngọc Thương. Ông sinh vào giờ tý ngày 6 tháng 8 năm Ất Sửu, tức ngày 10 tháng 9 năm 1385 tại Lam Sơn (Kẻ Cham), nay thuộc huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa.
Lê Lợi vừa lớn lên đã chứng kiến sự sụp đổ của triều Trần, những cuộc khởi nghĩa của nông dân và những cố gắng cải cách của triều Hồ. Những biến động chính trị-xã hội đó đã ảnh hưởng đến nhận thức, tư tưởng của Lê Lợi. Đầu năm 1416, tại núi rừng Lam Sơn trên đất Thanh Hóa, Lê Lợi cùng với 18 người bạn thân thiết, đồng tâm cứu nước đã làm lễ thề đánh giặc giữ yên quê hương. Lịch sử gọi là hội Thề Lũng Nhai.

Tin Lê Lợi dựng cờ nghĩa, chiêu mộ hiền tài bay xa, thu hút các anh hùng hào kiệt từ bốn phương kéo về. Đất Lam Sơn trở thành nơi tụ nghĩa, ở đó có đủ các tầng lớp xã hội và thành phần dân tộc khác nhau, với những đại biểu ưu tú như: Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Chích, Nguyễn Xí, Lê Lai, Cầm Quý, Xa Khả Tham… Sau một thời gian chuẩn bị chín muồi, đầu năm 1418, Lê Lợi xưng là Bình Định Vương, truyền hịch đi khắp nơi, kêu gọi nhân dân đứng lên đánh giặc cứu nước.

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ mở đầu tới kết thúc thắng lợi đã chứng minh Lê Lợi là người có tầm vóc của một thiên tài, một nhân cách vĩ đại. Vua Lê Thái Tổ ở ngôi được 5 năm thì qua đời vào ngày 22 tháng 8 nhuận âm lịch năm 1433, được an táng tại Vĩnh Lăng, Lam Sơn. Vì nhớ công Lê Lai chết thay cho mình ở núi Chí Linh trước kia, ông dặn lại đời sau phải giỗ Lê Lai trước khi giỗ ông một ngày. Bởi thế đời sau truyền lại câu: “Hăm mốt Lê Lai, hăm hai Lê Lợi”.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
hanoi.vietnamplus.vn
lichsuvn.net
vietsciences.free.fr

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *