Lê Thái Tổ (10/9/1385 - 1433)

Lê Lợi

Cuộc đời và sự kiện liên quan Lê Thái Tổ

10/9/1385 Lê Thái Tổ sinh ra
1418 - 1427 33 tuổi Khởi nghĩa Lam Sơn
1424 39 tuổi Quân Lam Sơn giải phóng Nghệ An
20/9/1424 39 tuổi Trận đánh Đa Căng
1425 - 9/1426 40 tuổi Quân Lam Sơn giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa và tiến quân ra bắc
5/11/1426 - 7/11/1426 41 tuổi Trận Tốt Động – Chúc Động
8/10/1427 - 3/11/1427 42 tuổi Trận Chi Lăng – Xương Giang
1428 43 tuổi Lê Lợi lên ngôi vua ở Đông đô, đặt lại quốc hiệu là Đại Việt
1433 48 tuổi Lê Thái Tổ qua đời
1483 50 năm sau khi mất Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành bộ luật Hồng Đức
1527 94 năm sau khi mất Mạc Đăng Dung lật đổ nhà Lê Sơ, thành lập nhà Mạc

Thân thế và sự nghiệp Lê Thái Tổ

Lê Thái Tổ tên húy là Lê Lợi, là người khởi xướng khởi nghĩa Lam Sơn chiến thắng quân Minh trở thành vị Hoàng đế đầu tiên của triều Hậu Lê. Lê Lợi là con của Lê Khoáng và bà Trịnh Thị Ngọc Thương. Ông sinh vào giờ tý ngày 6 tháng 8 năm Ất Sửu, tức ngày 10 tháng 9 năm 1385 tại Lam Sơn (Kẻ Cham), nay thuộc huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Lê Lợi vừa lớn lên đã chứng kiến sự sụp đổ của triều Trần, những cuộc khởi nghĩa của nông dân và những cố gắng cải cách của triều Hồ. Những biến động chính trị-xã hội đó đã ảnh hưởng đến nhận thức, tư tưởng của Lê Lợi. Đầu năm 1416, tại núi rừng Lam Sơn trên đất Thanh Hóa, Lê Lợi cùng với 18 người bạn thân thiết, đồng tâm cứu nước đã làm lễ thề đánh giặc giữ yên quê hương. Lịch sử gọi là hội Thề Lũng Nhai.

Tin Lê Lợi dựng cờ nghĩa, chiêu mộ hiền tài bay xa, thu hút các anh hùng hào kiệt từ bốn phương kéo về. Đất Lam Sơn trở thành nơi tụ nghĩa, ở đó có đủ các tầng lớp xã hội và thành phần dân tộc khác nhau, với những đại biểu ưu tú như: Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Chích, Nguyễn Xí, Lê Lai, Cầm Quý, Xa Khả Tham... Sau một thời gian chuẩn bị chín muồi, đầu năm 1418, Lê Lợi xưng là Bình Định Vương, truyền hịch đi khắp nơi, kêu gọi nhân dân đứng lên đánh giặc cứu nước.

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ mở đầu tới kết thúc thắng lợi đã chứng minh Lê Lợi là người có tầm vóc của một thiên tài, một nhân cách vĩ đại. Vua Lê Thái Tổ ở ngôi được 5 năm thì qua đời vào ngày 22 tháng 8 nhuận âm lịch năm 1433, được an táng tại Vĩnh Lăng, Lam Sơn. Vì nhớ công Lê Lai chết thay cho mình ở núi Chí Linh trước kia, ông dặn lại đời sau phải giỗ Lê Lai trước khi giỗ ông một ngày. Bởi thế đời sau truyền lại câu: “Hăm mốt Lê Lai, hăm hai Lê Lợi”.


Nhân quả trong cuộc sống - The Law Of Cause and Effect

Xin hãy Đăng nhập để có thể đóng góp / báo thiếu nội dung


Nhân vật cùng thời kỳ với Lê Thái Tổ

Lê Thái Tông (1423 - 1442)

Lê Thái Tông là vị Hoàng đế thứ hai của nhà Hậu Lê trong lịch sử Việt Nam. Ông sinh ngày 20 tháng 11 năm Quý Mão - 1423 tại Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá, Việt Nam, là...

Nguyễn Thị Lộ (1400 - 1442)

Nguyễn Thị Lộ (1400 - 1442), quê làng Hải Hồ nổi tiếng với nghề dệt chiếu (còn gọi làng Hới – Thái Bình ngày nay). Xuất thân trong gia đình nhà nông nhưng Nguyễn Thị Lộ được nuôi dạy rất...

Trần Thiếu Đế (1396 - ?)

Trần Thiếu Đế là vua thứ 12 và là vua cuối cùng của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam, tên húy là An sinh tại kinh đô Thăng Long (Hà Nội, Việt Nam). Trần Thiếu Đế là con trưởng...

Đang cập nhật...