Tiểu sử của Lê Ngân .

Hiển thị thông tin của Nhân vật Lịch sử.

Lê Ngân (? - 1437)


Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Lê Ngân

Thân thế và sự nghiệp của Lê Ngân

Lê Ngân là công thần khai quốc nhà Lê sơ trong lịch sử Việt Nam, người Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, Việt Nam. Đi với Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn, Lê Ngân đã nhanh chóng bộc lộ và không ngừng nâng cao tài năng quân sự của mình. Ông dần dần trở thành võ tướng cao cấp của Lam Sơn và lập công xuất sắc trong nhiều trận đánh lớn.

Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi vua, tức là Lê Thái Tổ, Lê Ngân được phong chức Nhập nội tư mã, tham gia việc triều chính. Năm 1429, khi Lê Thái Tổ sai khắc biển công thần, Lê Ngân xếp hàng thứ tư, được phong làm Á hầu. Năm 1434, ông được phong làm tư khấu, Đô tổng quản hành quân Bắc đạo, cùng Đại tư đồ Lê Sát làm phụ chính. Con gái ông là Lê Thị Lệ được đưa vào cung làm vợ vua Thái Tông, phong làm Chiêu nghi.

Năm 1437, Lê Ngân lên thay Lê Sát làm phụ chính. Lê Sát hận ông lấy mất chức của mình, nuôi các võ sĩ để làm thích khách để mưu giết Lê Ngân. Việc đó bị bại lộ Lê Sát bị ép tự vẫn. Không lâu sau có người tố cáo với Lê Thái Tông rằng Lê Ngân muốn con gái được vua yêu nên thờ Phật Quan Thế Âm trong nhà, cầu Phật phù hộ cho con gái đắc sủng. Ngay tháng 12 năm 1437, Thái Tông sai thái giám Đỗ Đại mang 50 võ sĩ đến lục soát nhà Lê Ngân, bắt được tượng Phật và các thứ vàng lụa dùng cầu cúng. Lê Thái Tông buộc ông phải tự vẫn tại nhà.

Nhân vật cùng thời kỳ với Lê Ngân

Vũ Hữu (1437 - 1530)

Vũ Hữu (1437–1530) là một nhà toán học người Việt, và cũng là một danh thần dưới triều đại Lê Thánh Tông, Lê Hiến Tông. Ông còn được coi là nhà toán học đầu tiên của Việt Nam....

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_12