Hiển thị thông tin của Nhân vật Lịch sử.

Lê Đức Mao (1462 – 1529)

Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Lê Đức Mao

1462 – Lê Đức Mao được sinh ra

1529 – 67 tuổi – Lê Đức Mao mất

Thân thế và sự nghiệp của Lê Đức Mao

Lê Đức Mao, nhà thơ Việt Nam. Quê huyện Từ Liêm, Hà Nội. Di cư lên huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phúc Năm Giáp Tý (1504) đời vua Lê Uy Mục, ông thi đỗ Hương cống (Cử nhân) lúc 42 tuổi.
Năm sau (1505), ông thi đỗ Tiến sĩ, nhưng không ra làm quan. Tính hay châm biếm. Ông nổi tiếng về tài văn chương. Thơ văn ông nặng phần trào lộng, châm biếm. Với ngôn ngữ sắc bén khiến giới cầm quyền đương thời oán ghét.

Tác phẩm: “Bát giáp thưởng đào văn” (Nghĩ hộ tám giáp giải thưởng hát ả đào) bằng quốc âm, viết trước 1504, khi Lê Đức Mao còn ở Từ Liêm. Đây là một bài ca trù viết để ả đào hát trong hội xuân, tế thần cầu phúc; gồm 128 câu, 9 đoạn, phối hợp các thể thơ song thất – lục bát; là bài ca trù cổ nhất còn lại hiện nay. Lời văn lưu loát, tuy có nhiều điển cố, sáo ngữ. Năm Kỷ Sửu (1529), Lê Đức Mao mất, thọ 67 tuổi.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
phanmemdalat.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *