Lâm Duy Hiệp (1806 - 1863)Cuộc đời và sự kiện liên quan Lâm Duy Hiệp

1806 Lâm Duy Hiệp sinh ra
5/6/1862 56 tuổi Hiệp ước Nhâm Tuất
1863 57 tuổi Lâm Duy Hiệp qua đời

Thân thế và sự nghiệp Lâm Duy Hiệp

Lâm Duy Hiệp có sách ghi là Lâm Duy Thiếp, tự: Chính Lộ, hiệu: Thất Trai; là đại thần triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Ông sinh tại thôn An Nhơn, huyện Tuy Viễn, tỉnh Bình Định (nay là huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định). Thuở nhỏ, ông có tiếng là thông minh, nhanh nhẹn. Năm 1828 đời Minh Mạng, ông thi đỗ cử nhân, được bổ làm tri huyện, rồi tri phủ. Ông làm quan đến chức Thượng thư, sung Cơ mật viện đại thần, Phụ chánh đại thần.

Năm 1862, ông và Phan Thanh Giản được cử vào Gia Định để hòa giải với thực dân Pháp. Kết quả là Hòa ước Nhâm Tuất ra đời, bị nhiều sĩ dân ở đất nước ông (nhất là ở Nam Kỳ) phê phán vì bất bình đẳng. Bấy giờ, phong trào kháng chiến ở trong Nam không chấp thuận hòa ước ấy, coi như là một hàng ước nhục nhã. Dân gian truyền tụng bài vè đả kích cuộc đàm phán thất lợi, có câu: “Phan, Lâm mãi quốc, triều đình khí dân”.

Để trấn an dư luận, triều đình giáng cấp ông và Phan. Ông bị giáng làm Tuần phủ Thuận Khánh, Phan thì làm Tổng đốc Vĩnh Long và được lịnh mở cuộc tiếp xúc với Pháp, thương thuyết lại, nhưng vì âm mưu thâm độc của bọn cướp nước và sự mềm yếu của hai ông, nên cuộc thương thuyết hoàn toàn thất bại. Về sau, cuộc đời ông lặng lẽ trôi theo giòng lịch sử đau thương của dân tộc, ông mất năm 1863. Tuy đã mất, sau đó ông vẫn bị triều đình Huế truy đoạt cả phẩm hàm. Mãi đến đời Đồng Khánh (1888) mới được khai phục làm Thị lang bộ Binh.


Tài liệu tham khảoXin hãy Đăng nhập để có thể đóng góp / báo thiếu nội dung


Nhân vật cùng thời kỳ với Lâm Duy HiệpĐang cập nhật...