Hiển thị thông tin của Nhân vật Lịch sử.

Khúc Thừa Mĩ

Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Khúc Thừa Mĩ

Không có thông tin chi tiết.

Thân thế và sự nghiệp của Khúc Thừa Mĩ

Khúc Thừa Mĩ là con Khúc Hạo, thay cha làm Tiết độ sứ từ năm Đinh Sửu 917. Ông là người làng Cúc Bồ đất Hồng Châu (Ninh Giang, Hải Dương).
Trong thời gian cầm quyền, Khúc Thừa Mĩ đã sai lầm trong cả chính sách đối nội lẫn đối ngoại, ông mất sự ủng hộ của nhân dân trong nước, trong thời gian đó nhà Hậu Lương cũng không thể hỗ trợ được gì, Khúc Thừa Mĩ đơn độc và bị thua trận. Ông bị quân Nam Hán bắt đưa về Phiên Ngung. Dù ông không có đóng góp gì đáng kể nhưng đời sau nhớ ơn công lao của ông và cha Khúc Thừa Mĩ nên vẫn tôn ông là “Khúc Hậu chủ”.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam
vi.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *