Advertisement

Tiểu sử của Hùng Vương .

Hiển thị thông tin của Nhân vật Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Hùng Vương

Advertisement

Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Hùng Vương

Không có thông tin chi tiết.

Thân thế và sự nghiệp của Hùng Vương

Sử cũ viết, vào thế kỉ VII TCN, ở vùng Gia Ninh (Phú Thọ), có vị thủ lĩnh tài năng đã khuất phục được các bộ lạc và tự xưng là Hùng Vương, đóng đô ở Bạch Hạc (Phú Thọ), đặt tên nước Văn Lang.

Theo bộ sử khác viết về sự tích Âu cơ - Lạc Long Quân, thì những người con theo mẹ Âu Cơ lên vùng cao đã tôn người anh cả lên làm vua, hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang.

Hùng Vương giữ mọi quyền hành trong nước, đặt tướng văn là Lạc hầu, tướng võ là Lạc tướng. Con trai vua là Quan lang, con gái vua là Mị nương. Đời đời cha truyền con nối đều gọi là Hùng Vương.

Từ thời Kinh Dương Vương (2879 TCN) cho đến hết thời Hùng Vương (năm 258 TCN) kéo dài 2.622 năm và tất cả có 18 vị vua Hùng. Đến năm 258 TCN nhà nước Văn Lang bị Thục Phán (tức An Dương Vương) thôn tính, chấm dứt thời Hùng Vương.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam
vi.wikipedia.org
Advertisement
Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết