Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Hoàng Văn Thụ

1909: Hoàng Văn Thụ được sinh ra
28/1/1941: 32 tuổi Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trờ về nước, đặt căn cứ tại Pác Bó
14/2/1941: 32 tuổi Thành lập đội du kích Bắc Sơn
1944: 35 tuổi Hoàng Văn Thụ mất

Thân thế và sự nghiệp của Hoàng Văn Thụ

Hoàng Văn Thụ là nhà lãnh đạo cao cấp của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, người có đóng góp lớn vào phong trào cách mạng Việt Nam và là nhà thơ cách mạng Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Đồng chí sinh ngày 04/11/1909 trong một gia đình dân tộc Tày ở xã Nhân Lý. Huyện Văn Uyên ( nay là xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng) tỉnh Lạng Sơn.
Là người nhiệt tình yêu nước, ông cùng Hoàng Đỉnh Giang, Lương Văn Chi tích cực hoạt động. Năm 1927, ông và Lương Văn Chi sang Trung Quốc, được tổ chức đưa vào làm việc ở xưởng cơ khí Nam Hưng (Quảng Tây) là cơ sở của cách mạng thành lập để làm kinh tài và là nơi liên lạc. Lần lược ông gầy dựng được nhiều cơ sở Đảng ở Long Châu (Lũng Nghìu) và vùng Cao Bằng, Lạng Sơn. Đến năm 1932, được gặp Lê Hồng Phong, ông trở nên một cán bộ xuất sắc vừa là người lãnh đạo của Đảng bộ địa phương, vừa là cán bộ giúp việc tích cực của Ban lãnh đạo Đảng ở ngoài nước.

Tháng 11-1940, ông được cử vào Ủy ban thường vụ Trung ương Đảng và lãnh nhiệm vụ chỉ đạo phong trào Bắc Sơn – Vũ Nhai. Sau đó, ông lại được cử vào Tổng bộ Việt Minh lâm thời. Tháng 8-1943, trên đường đi dự cuộc họp ở Hà Nội, ông bị mật thám Pháp chặn bắt tại ngõ Năm Diệm, khu Tám Mái (Hà Nội). Ngày 24-5-1944, ông hy sinh nơi trường bắn Tương Mai (Hà Nội) hưởng dương 35 tuổi.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
diendanc2.nsguru.net
www.baclieu.gov.vn
thpt-hoangvanthu-tayninh.violet.vn
www.lichsuvietnam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *