Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Hoàng Công Chất

1706 Hoàng Công Chất được sinh ra

1739 – 1769 33 tuổi Khởi nghĩa Hoàng Công Chất

1769 63 tuổi Hoàng Công Chất mất

Thân thế và sự nghiệp của Hoàng Công Chất

Hoàng Công Chất tên là Hoàng Công Thư, xuất thân trong một gia đình nghèo (gốc họ Mạc) người làng Hoàng Xá, huyện Thư trì, trấn Nam sơn hạ, nay thuộc xã Nguyên Xá, huyện Vũ thư, tỉnh Thái Bình. Ông là một lãnh tụ nông dân kiệt xuất, dựng cờ khởi nghĩa chống lại triều đình Lê Trịnh cứu dân nghèo vì nghĩa lớn “Bảo Quốc an dân” diệt cường hào ác bá, lấy của giàu chia cho dân nghèo, với hoài bão xoá bỏ bất công, lập lại kỷ cương, phục hưng đất nước thống nhất giang sơn, thái bình muôn thuở.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
mactoc.com
www.baothaibinh.com.vn
vietnamdefence.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *